Hình ảnh - Sự kiện

 Bồi dưỡng giảng viên, cán bộ tư vấn HTX

Bồi dưỡng giảng viên, cán bộ tư vấn HTX

Các hoạt động ngoại khóa

Các hoạt động ngoại khóa

Gặp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Gặp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và giao lưu văn hóa, ẩm thực Việt - Hàn

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và giao lưu văn hóa, ẩm thực Việt - Hàn

Hình ảnh một số lớp đào tạo bồi dưỡng trong năm 2016

Hình ảnh một số lớp đào tạo bồi dưỡng trong năm 2016

Hạch toán kế toán HTX: Tiền đề phát triển kiểm toán HTX

 Hạch toán kế toán HTX: Tiền đề phát triển kiểm toán HTX Đào tạo cán bộ HTX vừa là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách, trọng tâm của năm 2017 vừa là động lực phát triển HTX kiểu mới. Thời gian tới, Liên đoàn HTX Cộng hòa liên bang Đức (DGRV) sẽ phối hợp cùng Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX các địa phương nhân rộng mô hình thí điểm tư vấn, hỗ trợ hạch toán kế toán HTX tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Một số giải pháp tiếp cận thị trường của HTXNN Nhật Bản, bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam

Một số giải pháp tiếp cận thị trường của HTXNN Nhật Bản, bài học  kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam Trải qua gần 2 thế kỷ hình thành và phát triển, mô hình hợp tác xã nông nghiệp ở Nhật Bản đã chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong việc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy sự phát triển của khu vực nông thôn. Với sự hỗ trợ của HTX, sản xuất nông nghiệp được thuận lợi hơn, hiệu quả hơn, chất lượng sản phẩm cao hơn, nông dân cùng mua chung nguyên liệu đầu vào với giá rẻ hơn và bán nông sản với giá cao hơn, ổn định hơn.    

Tăng cường hợp tác giữa Chính phủ và khu vực Hợp tác xã

Tăng cường hợp tác giữa Chính phủ và khu vực Hợp tác xã (PLO) - Với chủ đề chính "Tầm nhìn hướng đến 2020: Tăng cường sự hợp tác hơn nữa giữa các Chính phủ và khu vực HTX", Liên minh HTX khu vực châu Á-TBD (ICA-AP) cùng với Liên minh HTX Việt Nam (VCA), Chính phủ Việt Nam chính thức đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực châu Á- TBD từ ngày 18-21/4/2017 tại Hà Nội.
Bạn đang ở: Home