Hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã kiểu mới ở tỉnh Cà mau

Hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã kiểu mới ở tỉnh Cà mau Nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế của Luật HTX 2003, ngày 20/11/2012, Quốc hội thông qua Luật HTX năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Sau hơn 3 năm được triển khai thực hiện, Cà Mau có 47 HTX hoạt động theo Luật HTX 2012 ở các lĩnh vực Nông nghiệp và phi nông nghiệp. Hoạt động theo những quy định mới của Luật bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực cho các HTX kiểu mới.
Bạn đang ở: Home