Hình ảnh - Sự kiện

 Bồi dưỡng giảng viên, cán bộ tư vấn HTX

Bồi dưỡng giảng viên, cán bộ tư vấn HTX

Các hoạt động ngoại khóa

Các hoạt động ngoại khóa

Gặp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Gặp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và giao lưu văn hóa, ẩm thực Việt - Hàn

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và giao lưu văn hóa, ẩm thực Việt - Hàn

Hình ảnh một số lớp đào tạo bồi dưỡng trong năm 2016

Hình ảnh một số lớp đào tạo bồi dưỡng trong năm 2016

Lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị Hợp tác xã” tại tỉnh Thái Nguyên

Lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị Hợp tác xã” tại tỉnh Thái Nguyên Trong nền kinh tế thị trường để chèo lái "con thuyền" hợp tác xã đi đến đích, người đứng đầu luôn đóng vai trò quan trọng. Để tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, đội ngũ cán bộ quản lý HTX chỉ có kinh nghiệm không chưa đủ, mà cần có trình độ chuyên môn, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức về quản trị HTX.

Trang trại rau hai tầng không cần đất ở Đà Lạt

Trang trại rau hai tầng không cần đất ở Đà Lạt  Lần đầu tiên tại Đà Lạt xuất hiện trang trại rau thủy canh (trồng không cần đất) hai tầng, cho năng suất gấp 1,5 lần trên cùng một diện tích đất canh tác.

Sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Bạn đang ở: Home