Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Số: 673/TB-TrBDCB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

    

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 

Căn cứ Thông báo số 67/HVN-KT&QTKD ngày 30/10/2018 về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và được sự ủy quyền của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Bồi dưỡng cán bộ thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo (theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng): Kế toán và Quản trị kinh doanh

2. Thời gian đào tạo: 02 năm

3. Thời gian và địa điểm học: Cả ngày thứ 7 và Chủ Nhật tại Trường Bồi dưỡng cán bộ-Liên minh HTX Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Từ 19/10/2018-12/12/2018

- Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp với ngành đào tạo thạc sĩ được kéo dài thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 4/3/2019.

* Chú ý: Xem ngành đúng, phù hợp, ngành gần tại Phụ lục 1

5. Thời gian và địa điểm thi tuyển: Thi vào các ngày 23-24/3/2019 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

6. Thời gian học bổ sung kiến thức chuyển đổi ngành và ôn thi tuyển sinh: (Xem Phụ lục 2)

7. Điều kiện đăng ký dự thi và đối tượng ưu tiên: Xem Phụ lục 3

8. Các môn thi tuyển sinh:

STT

Chuyên ngành

Môn chủ chốt

Môn không chủ chốt

Ngoại ngữ*

1

Kế toán

Nguyên lý quản trị

Nguyên lý kế toán

Tiếng Anh

2

Quản trị kinh doanh

Nguyên lý quản trị

Nguyên lý kinh doanh

Tiếng Anh

* Môn ngoại ngữ tiếng Anh:trình độ tương đương bậc A2 khung Châu Âu chung.

* Các đối tượng được miễn thi môn ngoại ngữ Tiếng Anh: xem Phụ lục 4

9. Học phí: Thu theo quy định của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

10. Nơi cấp bằng: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

11. Hồ sơ đăng ký dự thi: Xem Phụ lục 5

12. Địa điểm nộp hồ sơ đăng kí dự thi:

- Địa chỉ: Trường Bồi dưỡng cán bộ-Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Người liên hệ: Cô Mai Kiều Trang, số điện thoại: 0983.236.641

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cơ quan, đơn vị và thí sinh

có nhu cầu;

- Khoa KT&QTKD, HVN;

- Lưu: Trường Bồi dưỡng cán bộ.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Tạ Quang Tuấn

 Tệp đính kèm: Sơ yếu lý lịchHồ sơ tuyển sinhMẫu 1 Đơn đăng ký dự thi

Bạn đang ở: Home