Nội dung chương trình

title Filter 

Hiển thị # 
STT Nội dung
1 Chương trình dành cho Ban Kiểm soát
2 Chương trình dành cho Kế toán HTX
3 Chương trình dành cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc HTX
4 Phần I: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chung
5 Phần II: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

Bạn đang ở: Home