Hệ thống văn bản

Thông tư 03 Hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX

Ngày 26/5/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.  

Đọc thêm...

 
 

CV hướng dẫn Kỷ niệm Ngày Hợp tác xã 11/4

ky niem ngay htx Ngày 27 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1268/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy ngày 11 tháng 4 là “Ngày Hợp tác xã Việt Nam”. Về việc kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam năm 2014, Thường trực Liên minh có công văn hướng dẫn gửi Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc.    

Đọc thêm...

 
 

Thông tư số: 173/2012/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung thông tư số: 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã. Download: tại đây
 
 

Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn Download: tại đây
 
 

Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Bí thư Đảng ủy - Liên minh HTX Việt Nam

dautb Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Bí thư Đảng ủy  - Liên minh HTX Việt Nam

Đọc thêm...

 
 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Quyết định số: 02/2008/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức Download: tại đây
 
 

Nghị định hợp nhất của Bộ Nội vụ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Nghị định hợp nhất của Bộ Nội vụ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Download: tại đây.
 
 

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Download: tại đây.
 
 

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù

Thông tư 07/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù Download: tại đây
 
 

Thông tư của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ

Thông tư của Bộ Nội vụ Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Download: tại đây.
 
 

Trang 3/5

Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản