Hệ thống văn bản

Nghị định số: 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Nghị định số: 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Download file: tại đây.
 
 

TTLT 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

  Download file: tại đây.
 
 

Thông báo số 857/TB-TĐTBD ngày 19/7/2014 Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng cuối năm 2014 của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

Thông báo số 857/TB-TĐTBD ngày 19/7/2014 Về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng cuối năm 2014 của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Download file: tại đây.

Đọc thêm...

 
 

Quyết định số: 685/QĐ-BNV về việc ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương

Quyết định số: 685/QĐ-BNV ngày 07/7/2014 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương  Download file: tại đây.

Đọc thêm...

 
 

Thông tư 03 Hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX

Ngày 26/5/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.  

Đọc thêm...

 
 

CV hướng dẫn Kỷ niệm Ngày Hợp tác xã 11/4

ky niem ngay htx Ngày 27 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1268/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy ngày 11 tháng 4 là “Ngày Hợp tác xã Việt Nam”. Về việc kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam năm 2014, Thường trực Liên minh có công văn hướng dẫn gửi Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc.    

Đọc thêm...

 
 

Thông tư số: 173/2012/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung thông tư số: 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã. Download: tại đây
 
 

Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn Download: tại đây
 
 

Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Bí thư Đảng ủy - Liên minh HTX Việt Nam

dautb Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký Bí thư Đảng ủy  - Liên minh HTX Việt Nam

Đọc thêm...

 
 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Quyết định số: 02/2008/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức Download: tại đây
 
 

Trang 3/5

Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản