Hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015

Công văn số 215/BNV-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015

Download file: tại đây

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản Hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015