Xử lý tài sản không chia khi hợp tác xã giải thể

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản.

alt
Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, để sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí tài sản, khi hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX giải thể, việc xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn được thực hiện theo trình tự: Bàn giao cho hợp tác xã hoặc tổ chức, cơ quan khác trên cùng địa bàn; nhượng bán tài sản; thanh lý tài sản.

Về nguyên tắc xử lý tài sản, khi HTX, liên hiệp HTX có quyết định giải thể, Hội đồng giải thể cùng với cơ quan tài chính cùng cấp với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX và các cơ quan khác có liên quan thực hiện: Kiểm kê tài sản; xác định rõ nguồn gốc hình thành tài sản, tách riêng phần tài sản không chia; xác định tỷ lệ phần vốn nhà nước, nguồn quỹ đầu tư phát triển của HTX và tỷ lệ vốn đóng góp của HTX trên nguyên giá của tài sản; xác định giá trị còn lại của tài sản theo sổ sách.

Đồng thời tổ chức định giá tài sản để làm căn cứ bàn giao hoặc nhượng bán, thanh lý tài sản (thành lập hội đồng định giá hoặc thuê tổ chức định giá tài sản...). Tài sản gắn với đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với chuyển nhượng tài sản, hội đồng giải thể HTX, liên hiệp HTX có công văn trình Ủy ban nhân dân cùng cấp với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX ra quyết định chuyển nhượng tài sản.

Căn cứ vào giá trị tài sản đã được định giá, hội đồng giải thể HTX tổ chức chuyển nhượng tài sản bằng hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Về thanh lý tài sản, dự thảo nêu rõ, tài sản hư hỏng, lạc hậu, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được, Hội đồng giải thể HTX, liên hiệp HTX có công văn trình Ủy ban nhân dân cùng cấp với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX ra quyết định thanh lý tài.

Căn cứ vào giá trị tài sản đã được định giá, hội đồng giải thể HTX tổ chức bán thanh lý tài sản bằng hình thức đấu giá hoặc bán, thủ tục đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Tài sản không dùng được tổ chức dỡ bỏ.

Hội đồng giải thể HTX, liên hiệp HTX báo cáo kết quả tiền thu và chi phí thanh lý tài sản về Ủy ban nhân dân cùng cấp với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã để làm căn cứ xử lý khoản tiền thu từ thanh lý tài sản, trong đó xác định tiền thu từ thanh lý, chi phí thanh lý và phân chia số tiền thu được theo từng nguồn vốn hình thành tài sản.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

KL

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản Xử lý tài sản không chia khi hợp tác xã giải thể