Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

Ngày 30/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2018/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản.

Thông tư hướng dẫn về việc xử lý tài sản (bao gồm cả thanh lý tài sản) hình thành từ nhiều nguồn vốn (vốn hỗ trợ, trợ cấp của nhà nước; từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia và vốn góp của các thành viên hợp tác xã) khi hợp tác xã (HTX), liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm:

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi HTX giải thể, phá sản theo quy định tại Điều 1 Thông tư này...

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 14/05/2018.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 31/2018/TT-BTC.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản