Hợp tác quốc tế

title Filter 

Hiển thị # 
STT Nội dung
1 VCA: Tập huấn hỗ trợ phát triển HTX gắn với chuỗi
2 Hội thảo đào tạo trực tuyến cho khu vực KTHT, HTX
3 VCA: Tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với tổ chức phát triển Hà Lan SNV
4 Làm việc với Tổ chức hỗ trợ phát triển quốc tế Hà Lan (AGRITERRA)
5 Tổ chức Hội thảo “Xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm an toàn cho HTX tại tỉnh Bắc Kạn”
6 Trường Bồi dưỡng cán bộ làm việc với ĐH Sungkonghoe Hàn Quốc
7 Tăng cường hợp tác giữa Chính phủ và khu vực Hợp tác xã
8 Làm việc với tổ chức Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Hà Lan (Agriterra).
9 Trường Bồi dưỡng cán bộ và Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Hợp tác đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực HTX
10 Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) làm việc với Trường Bồi dưỡng cán bộ.
11 Chia sẻ kiến thức về tư vấn Hợp tác xã
12 Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác
13 Công tác hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế
14 HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công: Mở hướng đầu tư sang Lào
15 Chủ tịch VCA tiếp và làm việc với Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam
16 Biên bản ghi nhớ giữa VCA và Tập đoàn HTX chăn nuôi gia súc SUWON Hàn Quốc.
17 Tập huấn nghiệp vụ marketing và kỹ năng huy động vốn cho Quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã
18 Chủ tịch VCA tiếp và làm việc với Liên đoàn HTX nông nghiệp Hàn Quốc
19 Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Vương quốc Campuchia cấp Đại tướng quân.
20 Liên đoàn HTX CHLB Đức: Hỗ trợ đổi mới, phát triển HTX nông nghiệp

Trang 1/2

Bạn đang ở: Home Hợp tác