Hợp tác quốc tế

title Filter 

Hiển thị # 
STT Nội dung
1 Tổ chức Hội thảo “Xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm an toàn cho HTX tại tỉnh Bắc Kạn”
2 Trường Bồi dưỡng cán bộ làm việc với ĐH Sungkonghoe Hàn Quốc
3 Tăng cường hợp tác giữa Chính phủ và khu vực Hợp tác xã
4 Làm việc với tổ chức Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Hà Lan (Agriterra).
5 Trường Bồi dưỡng cán bộ và Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 1 Hợp tác đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực HTX
6 Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) làm việc với Trường Bồi dưỡng cán bộ.
7 Chia sẻ kiến thức về tư vấn Hợp tác xã
8 Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác
9 Công tác hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế
10 HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công: Mở hướng đầu tư sang Lào
11 Chủ tịch VCA tiếp và làm việc với Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam
12 Biên bản ghi nhớ giữa VCA và Tập đoàn HTX chăn nuôi gia súc SUWON Hàn Quốc.
13 Tập huấn nghiệp vụ marketing và kỹ năng huy động vốn cho Quỹ tín dụng nhân dân và hợp tác xã
14 Chủ tịch VCA tiếp và làm việc với Liên đoàn HTX nông nghiệp Hàn Quốc
15 Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Vương quốc Campuchia cấp Đại tướng quân.
16 Liên đoàn HTX CHLB Đức: Hỗ trợ đổi mới, phát triển HTX nông nghiệp
17 Liên minh HTX Việt Nam: Phát huy nguồn lực đối ngoại phát triển HTX
18 Liên minh HTX Việt Nam: Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn HTX Thái Lan
19 Liên minh HTX Phú Yên: DGRV tiếp tục hỗ trợ và tập huấn kiểm toán HTX
20 Hội thảo Chu trình PDCA trong thực tiễn

Trang 1/2

Bạn đang ở: Home Hợp tác