Các tổ chức kinh tế hợp tác tại Quebec (Canada) tiếp tục hỗ trợ HTX của Việt Nam

Ngày 3/9/2013, Biên bản ghi nhớ (BBGN) về hợp tác trong thời gian tới giữa Vụ Hợp tác xã (HTX) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và SOCODEVI - một tổ chức phi lợi nhuận do một số HTX và các tổ chức kinh tế hợp tác tại tỉnh Quebec của Canada sáng lập từ năm 1985, đã được ký kết tại trụ sở Bộ KH&ĐT dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông.

cactochucktecanadahotrohtxvietnam

Theo BBGN này, trong Chương trình Chung tay phát triển HTX giai đoạn 2012 - 2017, trên cơ sở Luật HTX (sửa đổi) được thông qua ngày 20/11/2012, SOCODEVI cam kết cùng đồng hành với Vụ HTX thuộc Bộ KH&ĐT và Liên minh HTX Việt Nam trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, chính sách hỗ trợ phát triển HTX, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước đối với HTX.

SOCODEVI đặt mục tiêu hỗ trợ Liên hiệp HTX nông nghiệp tại 3 tỉnh An Giang, Tiền Giang và Quảng Nam; HTX dịch vụ trong trường học tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và HTX nhà ở tại Thủ đô Hà Nội. Sau 5 năm, Chương trình sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng quản lý cho 200 HTX tại Việt Nam.

SOCODEVI cũng sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực như: đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, tham quan học tập... cho cán bộ Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp và một vài HTX nòng cốt nhằm cải thiện hiệu quả các hoạt động đào tạo, tư vấn và hỗ trợ HTX.

Trong giai đoạn 2007 - 2012, SOCODEVI đã có một số hoạt động hỗ trợ Vụ HTX và Liên minh HTX Việt Nam trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi để HTX phát triển lành mạnh, đúng hướng và bền vững.

Được biết, Chương trình Chung tay phát triển HTX giai đoạn 2012 - 2017 nhận được sự tài trợ của Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Quốc tế Canada và SOCODEVI.

Theo Báo Đấu Thầu của Bộ KH&ĐT

Bạn đang ở: Home Hợp tác Các tổ chức kinh tế hợp tác tại Quebec (Canada) tiếp tục hỗ trợ HTX của Việt Nam