Ban quản lý Dự án Việt Nam-Thái- Đức: tổ chức 02 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm tại Đức và Thái Lan

Nhằm mục đích nâng cao hiểu biết về phong trào HTX tại 2 nước đối tác Đức và Thái Lan, đồng thời học hỏi những kinh nghiệm về tổ chức, quản lý, điều hành và hoạch định chiến lược để xây dựng mô hình HTX điểm, trong tháng 11 & 12/2013, Ban quản lý Dự án hợp tác ba bên Việt Nam - Thái Lan - Đức tổ chức 02 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm tại Đức và Thái Lan cho Ban quản lý Dự án, lãnh đạo 4 Liên minh HTX và 12 lãnh đạo HTX xây dựng mô hình điểm ở 4 tỉnh Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên. Đoàn công tác do ông Nguyễn Công - Trưởng cơ quan Thường trực Liên minh HTX Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Giám đốc quản lý dự án làm trưởng đoàn.

tham quan nuoc ngoai 2

Đoàn công tác đã được các cơ quan của nước bạn tiếp đón, chia sẻ kinh nghiệm về sự hình thành và phát triển HTX. Tại Đức và Thái Lan, Đoàn đã được Liên đoàn HTX Đức (DGRV), Trung tâm đào tạo nghề BTZ, Cơ quan xúc tiến HTX Thái Lan (CPD) và Trung tâm chuyển giao công nghệ số 5 chia sẻ các kinh nghiệm về phương pháp hỗ trợ phát triển HTX. Sau đó, Đoàn đi tham quan một số mô hình HTX tiêu biểu ở các lĩnh vực: Nông nghiệp, Thủy sản, Tín dụng... Tại các HTX, ban quản trị chia sẻ nhiều thông tin về cách thức tổ chức quản lý HTX qua nhiều giai đoạn, từ thời kỳ khó khăn đến ổn định và phát triển. Đạt được thành công đó là nhờ Ban quản trị HTX đã xây dựng được chiến lược SXKD, có phương pháp quản trị nhân sự và phát triển thành viên, chính sách phúc lợi xã hội tốt...Kết thúc tham quan các HTX, Ban quản lý Dự án đã tổ chức Hội thảo tổng kết kinh nghiệm học tập và xây dựng kế hoạch hành động.

Một số kinh nghiệm quý được Đoàn công tác rút ra:

Đối với Ban quản lý Dự án và lãnh đạo VCA Miền Trung cần chú trọng các nội dung: phân tích nhu cầu đào tạo và chất lượng đào tạo, đặc biệt là phải đào tạo về lập kế hoạch chiến lược cho cán bộ HTX; trang bị máy móc thiết bị hiện đại và đội ngũ giảng viên có chuyên môn tốt...

Đối với lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh: Cần phải quan tâm hơn nữa công tác tham mưu các cấp lãnh đạo về chính sách hỗ trợ phát triển HTX; chú trọng công tác đào tạo cán bộ tư vấn của Liên minh đủ năng lực hỗ trợ cho HTX phát triển; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền địa phương, tạo sự đồng thuận về phát triển kinh tế tập thể; xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của HTX và chú trọng đào tạo kiểm toán nội bộ HTX.

Đối với HTX: cán bộ HTX phải có cái "tâm" với phong trào kinh tế tập thể; phải xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và kế hoạch hành động cụ thể; nhất thiết phải tổ chức nhiều dịch vụ, "không đứng trên một chân"; đặc biệt cần phải làm tốt dịch vụ đầu vào - đầu ra cho thành viên; chú trọng lợi ích thành viên, giúp kinh tế thành viên ngày càng phát triển; quan tâm đến lãi cổ phần và chính sách phúc lợi xã hội cho thành viên nhằm tạo sự tin tưởng, gắn bó của thành viên với HTX; quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch và làm tốt công tác kiểm toán nội bộ; phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ HTX và chính sách ưu đãi thu hút nhân tài; có kế hoạch không ngừng thu hút và phát triển thêm thành viên mới.

Những kiến thức và kinh nghiệm hay đã học tập tại các nước bạn sẽ được nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn phát triển phong trào HTX tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên trong những năm tới.

Trần Hiền


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Hợp tác Ban quản lý Dự án Việt Nam-Thái- Đức: tổ chức 02 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm tại Đức và Thái Lan