Công tác hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế

Trong tháng 3- 2016, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã triển khai thực hiện công tác hợp tác, đối ngoại nhằm thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng năng động, tích cực, chủ động và hợp tác.

htttmai

Chuyên gia đào tạo lãnh đạo CEO toàn cầu (TS. Joseph Lee) chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ Nhà trường

Trường đã phối hợp với chuyên gia của tổ chức hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) để hoàn thiện chương trình tư vấn, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và đóng góp vào nội dung 1 số đề án và "chuỗi" của Liên minh HTX Việt Nam trước khi ban hành (theo yêu cầu của đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam). Ngoài ra, thông qua chuyên gia Hàn Quốc của tổ chức KOICA, Trường đã làm việc với một số chuyên gia Hàn Quốc về nội dung chương trình đào tạo quản trị kinh doanh theo xu hướng hiện nay trên thế giới (ông Joseph Lee) và sử dụng công nghệ thông tin vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến (dự án Elearning).

 httt

Chuyên gia về đào tạo trực tuyến (E - Learning) Hàn Quốc Scott Yo chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ Nhà trường

Tuy mới đạt kết quả bước đầu, nhưng hi vọng với sự khởi sắc chương trình đào tạo đầu năm, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế tại Trường Bồi dưỡng cán bộ sẽ được mở rộng và phong phú hơn, góp phần đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V- Liên minh HTX Việt Nam.

Trung tâm Hợp tác & Hỗ trợ phát triển

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Hợp tác Công tác hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế