Nghiên cứu trao đổi

Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới: Cần cụ thể hóa về lợi ích

5 cbtx (PLO) - Để nâng cao sức cạnh tranh của nền nông nghiệp và thu nhập cho người nông dân, việc hiện thực hóa liên kết giữa những người sản xuất đơn lẻ thông qua liên kết mô hình hợp tác xã và liên kết doanh nghiệp là việc cần phải làm ngay; đặc biệt là xây dựng các mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới theo chuỗi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đọc thêm...

 
 

Phát triển mô hình HTX kiểu mới: Thách thức còn ở phía trước

img-0197213935971 Luật Hợp tác xã năm 2012 đánh dấu sự ra đời của mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả hơn trong nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế......  

Đọc thêm...

 
 

Nghị định 50 dưới góc nhìn HTX

20160615-07063973 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ có một số nội dung xử phạt hành chính HTX khi vi phạm các quy phạm pháp luật. Thời điểm ban hành Nghị định đúng lúc HTX chạy “nước rút” thực thi Luật HTX 2012 nên bỗng nhiên gây ra những nỗi lo mới cho các HTX, khi kết quả thực hiện Luật HTX 2012 trên cả nước còn rất nhiều tồn tại.

Đọc thêm...

 
 

Không chuyển sang hợp tác xã kiểu mới do nợ đọng?

20160525092833  (HQ Online)- Sau phát biểu khai mạc phiên họp vào sáng 25-5 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đọc thêm...

 
 

Phát triển hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012

TCCSĐT - Trước yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định, trong thời gian tới cần phát triển các hợp tác xã kiểu mới. Đây là mô hình hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ, dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu của hợp tác xã.

Đọc thêm...

 
 

Trang 9/9

Bạn đang ở: Home Nghiên cứu - Trao đổi