Luật đã có, không thể khó triển khai

Năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Hợp tác xã (HTX), đây được cho là hành lang pháp lý quan trọng để tạo động lực thúc đẩy mô hình kinh tế HTX phát triển. Dẫu hiện tại, kinh tế hợp tác đã có những bước phát triển đáng kể song chưa đạt như kỳ vọng đề ra.

5244 mt5

Để mô hình kinh tế hợp tác phát triển cần có chiến lược cụ thể.

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đến nay, toàn quốc có hơn 2 vạn HTX, thu hút khoảng 13 triệu thành viên là cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân tham gia. Trong 5 năm qua, có 5.000 HTX thành lập mới, cùng với 15 vạn tổ hợp tác, khu vực kinh tế tập thể có khoảng 30 triệu người, tham gia hầu hết vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xây dựng, giao thông - vận tải, tín dụng, môi trường, giáo dục, y tế...; đóng góp của khu vực HTX vào GDP từ năm 2013 trở lại đây đã tăng khá so với năm trước, đạt 5,05%, trong khi tỷ lệ vốn đầu tư chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng vốn đầu tư của nền kinh tế. Theo dự báo năm 2016 sẽ tăng cao hơn.

Tuy nhiên, xét trên bình diện quy mô nguồn vốn và giá trị sản phẩm làm ra kinh tế, hệ thống HTX vẫn chưa phát triển xứng tầm. Thậm chí, không ít người cho rằng, kinh tế thị trường cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt, không cần đến mô hình kinh tế HTX. Nhưng nhận định trên là hoàn toàn sai lầm, ngay đến các nước như Mỹ, Nhật... mô hình kinh tế HTX vẫn rất phát triển, huống gì Việt Nam là quốc gia nông nghiệp. Thống kê của các chuyên gia nông nghiệp cho hay ở Nhật Bản, các HTX nông nghiệp thu hút được 91% số nông dân tự nguyện tham gia, tạo ra tổng sản phẩm khoảng 90 tỉ USD mỗi năm; Ở Đan Mạch, các HTX người tiêu dùng chiếm 36,4% thị trường bán lẻ; Ở New Zealand, các HTX nông nghiệp đảm đương 95% xuất khẩu sữa; ở Pháp có 21.000 HTX hoạt động hiệu quả, còn ở Mỹ, con số này là trên 30.000 HTX.

Để phát triển HTX, năm 2012 Quốc hội đã thông qua Luật HTX và Chính phủ cũng đã ban hành một số cơ chế để phát triển mô hình này, thế nhưng có thực tế đến nay kinh tế HTX vẫn chưa phát triển xứng tầm. Về vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh yếu tố chủ quan là bản thân các HTX chưa chịu đổi mới tư duy quản lý, hoạt động còn đơn lẻ phải kể đến nguyên nhân khách quan. Đó là, các bộ, ngành, địa phương cần nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội để từ đó có sự quan tâm hơn trong việc xây dựng thể chế, chính sách nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế hợp tác, kể cả về vốn, thông tin, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Do đó, đã đến lúc các cơ quan chức năng phải xác định HTX có vị trí quan trọng trong chương trình phát triển tam nông (nông nghiệp - nông dân - nông thôn) nhất là trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Luật đã có không thể khó triển khai vào thực tiễn cuộc sống đối với việc phát triển HTX.

A. Tùng

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Nghiên cứu - Trao đổi Luật đã có, không thể khó triển khai