Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn Trường Bồi dưỡng cán bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định thanh niên là "Rường cột nước nhà", là lực lượng tiên phong trong sự phát triển của xã hội. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác thanh niên trong thời kỳ đổi mới cũng đã khẳng định: "Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng".

Chi đoàn là tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức đoàn thanh niên, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, là đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. Chi đoàn cũng là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương công tác của đoàn, là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức đoàn. Việc tổ chức sinh hoạt Chi đoàn là một hoạt động mang tính thường xuyên, gắn liền với hoạt động của mỗi tổ chức Đoàn cơ sở. Tổ chức sinh hoạt đoàn làm sao để cho có hiệu quả, có chất lượng, làm cho đoàn viên thanh niên yêu thích và muốn đến sinh hoạt nhiều hơn? Đây là chủ đề không chỉ của riêng BCH Chi đoàn Trường Bồi dưỡng cán bộ mà còn là của tất cả BCH tổ chức cơ sở Đoàn, những cán bộ Đoàn có tâm huyết với công tác Đoàn trăn trở, suy nghĩ.

Bởi chi đoàn là tế bào và là hạt nhân nòng cốt trong Đoàn. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn và công tác đoàn viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn của Trường Bồi dưỡng cán bộ hiện nay.

Năm 2015- 2017, Trường Bồi dưỡng cán bộ có 6 đoàn viên, thanh niên. Tổng số đoàn viên không đông nhưng để hoạt động Đoàn có hiệu quả, thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia thì đây là một vấn đề đáng quan tâm.

Trong quá trình hoạt động, Chi đoàn đã đã triển khai các hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đã đề ra phù hợp với cơ quan, đơn vị mình.

Tuy nhiên, đa số đoàn viên của Trường đều là cán bộ nữ, do đặc thù công việc thường xuyên phải đi công tác xa và dài ngày. Hoạt động Đoàn của chi đoàn chưa thực sự được quan tâm nên còn rất nhiều những hạn chế. Chất lượng sinh hoạt đoàn còn nghèo về nội dung, chưa có sự đổi mới, tính sáng tạo chưa cao.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành chi đoàn còn rụt rè trong công tác, kĩ năng nghiệp vụ còn thấp; phương pháp tiếp cận, nắm bắt tâm lí đoàn viên còn hạn chế; nội dung, phương thức sinh hoạt chậm đổi mới, chưa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; nguồn kinh phí cho hoạt động Chi đoàn còn hạn hẹp. Do đó, công tác tổ chức phong trào không thường xuyên.

Đứng trước thực trạng nêu trên, để nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trong thời gian tới, BCH Chi đoàn cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, phải xác định tổ chức Đoàn mạnh hay yếu, chất lượng sinh hoạt Đoàn như thế nào là phụ thuộc rất lớn vào người lãnh đạo của Chi đoàn, do đó cần phát huy hơn nữa vai trò tích cực, chủ động của BCH Chi đoàn. Trong đó, đặc biệt là sự năng động, nhiệt tình của đồng chí Bí thư Chi đoàn.

Hai là, tích cực tham gia vào các buổi tập huấn cho bí thư và phó bí thư chi đoàn do Đoàn Liên minh HTX Việt Nam tổ chức. Qua những buổi tập huấn, Ban chấp hành chi đoàn không những được trang bị những kĩ năng cần thiết cho hoạt động Đoàn mà còn giúp cho các đồng chí bí thư và phó bí thư học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tiễn giữa các chi đoàn với nhau.

Ba là, mỗi cán bộ đoàn viên trong chi đoàn nhà trường phải phát huy sức mạnh đoàn kết, bởi đoàn kết thanh niên là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng chi đoàn vững mạnh. Bên cạnh đó, cần nâng cao tinh thần tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt Chi đoàn của mỗi đoàn viên thanh niên.

Bốn là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo hướng đồng hành, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên về các vấn đề như: học tập nâng cao trình độ chuyên môn, văn nghệ, thể dục thể thao...Nội dung hoạt động Đoàn phải thiết thực, bám sát thực tiễn và định hướng của Đoàn cấp trên. Hình thức tổ chức triển khai chủ trương, chính sách, các phong trào phải linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn để thu hút đoàn viên. Đội ngũ cán bộ đoàn phải luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên ĐVTN tích cực phấn đấu, rèn luyện, đem hết tinh thần và sự nhiệt tìnhđể đóng góp cho hoạt động của chi đoàn.

Năm là, ngoài nỗ lực của từng đoàn viên thanh niên, để chi đoàn vững manh, đó còn là kết quả của sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền nhà trường trong việc tạo điều kiện vật chất, tinh thần và định hướng phấn đấu cho các đoàn viên thanh niên.

Sáu là, chi đoàn phải có kinh phí để hoạt động:

Đây là một trong những yếu tố quan trọng khiến cho hoạt động Đoàn Trường chưa hiệu quả, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia. Nhận thức được vấn đề đó, năm 2015 - 2017 BCH Đoàn Trường được sự chỉ đạo của Chi ủy, ban Giám hiệu tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên tham gia vào các đề ài, dự án để tạo một nguồn thu nhỏ cho các hoạt động của chi Đoàn.

Và cuối cùng, để một tổ chức Đoàn hoạt động có chất lượng, hiệu quả thì không chỉ là sự nỗ lực của các cán bộ Đoàn, của cấp uỷ, lãnh đạo chuyên môn, mà quan trọng hơn cả đó là sự nhiệt tình hăng hái, sự tâm huyết say mê của mỗi người đoàn viên thanh niên trong nhà trường.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên sẽ là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng, vai trò, vị trí của chi đoàn. Từ đó, củng cố, xây dựng tổ chức chi đoàn Trường Bồi dưỡng cán bộ ngày càng vững mạnh.

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Nghiên cứu - Trao đổi Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn Trường Bồi dưỡng cán bộ