Tin tức

alt

Hội nghị cán bộ viên chức người lao động và hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam

Sáng ngày 20/01, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan Liên minh HTX Việt Nam để tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đọc thêm...
 
alt

Phát triển mạnh mẽ KTTT, HTX là phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(ĐCSVN) - Kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu hướng tất yếu trong hội nhập, mở cửa; là mô hình kinh tế của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; là con đường để đưa nhân dân đến gần hơn với lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội. Phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể, hợp tác xã chính là phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đọc thêm...
 
 
anhdt1205

Hình ảnh một số lớp đào tạo, bồi dưỡng tháng 12 năm 2020

Đọc thêm...
 
 
anhdt11202

Hình ảnh một số lớp đào tạo, bồi dưỡng tháng 11 năm 2020

Đọc thêm...
 
 
anhdt104

Hình ảnh một số lớp đào tạo, bồi dưỡng tháng 10 năm 2020

Đọc thêm...
 
 
alt

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo làm việc với Saigon Co.op về kế hoạch hỗ trợ phát triển HTX

Sáng ngày 6/10, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam làm việc với Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) về việc hỗ trợ, hợp tác, liên kết chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm giữa Saigon Co.op với các HTX trong cả nước. Đọc thêm...
 
 
thang920204

Kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Bồi dưỡng cán bộ trong tháng 9 năm 2020

Nhà trường đã tổ chức được 11 lớp cho khoảng 675 lượt học viên là cán bộ chủ chốt hợp tác xã tại các tỉnh: Thái Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Trị, Kon Tum, Bình Phước, Cần Thơ, Hậu Giang với các chuyên đề như: Nâng cao năng lực lãnh đạo; Tổ chức quản lý, điều hành hợp tác xã,... Đọc thêm...
 
 
anhdt9204

Hình ảnh một số lớp đào tạo, bồi dưỡng tháng 9 năm 2020

Đọc thêm...
 
 
anhthang82015

Hình ảnh một số lớp đào tạo, bồi dưỡng tháng 8 năm 2020

  Đọc thêm...
 
 

Trang 1/51

Bạn đang ở: Home Tin tức