Tin tức

tiengiang0619

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Tiền Giang

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, ngày 11/6, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ kế cận, thành viên tích cực của HTX được lựa chọn xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Long An và Bến Tre. Đọc thêm...
 
tang cuong ho tro hop tac xa thuc hien dang ki ma so thue

Tăng cường hỗ trợ hợp tác xã thực hiện đăng kí mã số thuế

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện đăng ký mã số thuế theo quy định mới, tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.     (HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện đăng ký mã số thuế theo quy định mới, tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.     Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế phối hợp với cơ quan đăng ký hợp tác xã trên địa bàn để triển khai, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế. Ảnh: Thùy Linh. Theo Tổng cục Thuế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế giữa cơ quan đăng ký hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và liên hiệp hợp tác xã (gọi tắt là hợp tác xã), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT (Thông tư 07) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2014/TT-KHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. Để tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất khi triển khai thực hiện các nội dung quy định tại thông tư vào hoạt động thực tế, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các nội dung của Thông tư 07 và các nội dung mới liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đến các phòng, các chi cục thuế trực thuộc. Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế phối hợp với cơ quan đăng ký hợp tác xã trên địa bàn để triển khai, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến nội dung về đăng ký thuế trong quá trình triển khai thực hiện. Theo hướng dẫn của Thông tư 07, mỗi hợp tác xã được cấp một mã số duy nhất gồm 10 chữ số, gọi là mã số hợp tác xã. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hợp tác xã. Mã số đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã. Mã số đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã là mã số thuế gồm 13 chữ số, bao gồm mã số hợp tác xã và 3 chữ số được cấp theo thứ tự từ 001 - 999. Mã số của địa điểm kinh doanh là mã số của 5 chữ số được cấp theo thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh. Về quy trình tạo và cấp mã số cho hợp tác xã, theo Thông tư 07, khi hồ sơ đăng ký hợp tác xã đủ điều kiện để được cấp chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định thông tin về hồ sơ đăng ký hợp tác xã sẽ được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin từ hệ thống quốc gia về đăng ký hợp tác xã, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số cho hợp tác xã và chuyển mã số hợp tác xã sang hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã để cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp cho hợp tác xã. Thông tin về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sẽ được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp Tổng cục Thuế từ chối cấp mã số hợp tác xã thì phải gửi thông tin sang hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã, trong đó nêu rõ lý do từ chối để cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo cho hợp tác xã. Thùy Linh
 
 
Thúc đẩy khởi nghiệp trong nông nghiệp

Thúc đẩy khởi nghiệp trong nông nghiệp

Chủ trương khuyến khích, tạo dựng tinh thần khởi nghiệp ở nước ta đã và đang trở thành hướng đi đúng đắn. Cùng với sự hoàn thiện các chính sách, Nhà nước luôn hỗ trợ, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp thông qua khởi nghiệp, sáng tạo, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp - một lĩnh vực vốn gặp nhiều rủi ro, thách thức… Đọc thêm...
 
 
trong rau thuy canh theo cong nghe israel mo huong phat trien moi cho nong nghiep

Trồng rau thủy canh theo công nghệ Israel: Mở hướng phát triển mới cho nông nghiệp

(LĐTĐ) Sau hơn 2 năm triển khai mô hình trồng rau thủy canh, gia đình ông Nguyễn Mạnh Hồng (xóm 10, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì) đã cung cấp ra thị trường các loại rau chất lượng cao với đa dạng chủng loại. Đây được coi là thành công bước đầu của huyện Thanh Trì khi triển khai mô hình trồng rau thủy canh theo công nghệ Israel, mở ra hướng phát triển cho nông nghiệp trên địa bàn. Đọc thêm...
 
 
laichau0619

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Lai Châu

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, sáng ngày 4/6/2019, tại tỉnh Lai Châu, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Lai Châu tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị".   Đọc thêm...
 
 
quangninh06191

Khai giảng lớp tập huấn "Lập Kế hoạch kinh doanh gắn với chuối giá trị" tại Quảng Ninh

Ngày 4/6, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ kế cận, thành viên tích cực của HTX được lựa chọn xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng. Đọc thêm...
 
 
hoabinh6192

Khai giảng lớp tập huấn "Xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Hòa Bình

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX, ngày 28/5/2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình tổ chức lớp tập huấn "Xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị". Đọc thêm...
 
 
binhphuoc28619

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Bình Phước.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam. Hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bình Phước tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Bình Phước. Đọc thêm...
 
 
quangtri28619

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Quảng Trị

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, sáng ngày 28/5/2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại khách sạn du lịch Công Đoàn – thành phố Đông Hà – Quảng Trị. Đọc thêm...
 
 

Trang 8/52

Bạn đang ở: Home Tin tức