Tin tức

Xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị theo hướng dài hạn từ 2-3 năm

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam ban hành Thông báo Kết luận số 577/TB- LMHTXVN về định hướng, mục tiêu và cơ chế xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị và hỗ trợ HTX phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021- 2025. Đọc thêm...
 
118210480 2691832321091311 1719921182968170238 n

Khai giảng lớp "Đào tạo giảng viên nâng cao cho khu vực HTX (ToT)"

Ngày 25/8/2020, tại Hà Nội, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên đoàn HTX Raiffeisen Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) tổ chức khai giảng lớp "Đào tạo giảng viên nâng cao cho khu vực HTX (ToT)" cho giảng viên các trường, cán bộ đào tạo trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Đọc thêm...
 
 
Saigon Co.op: Một hợp tác xã đặc biệt - Ảnh 1.

Saigon Co.op: Một hợp tác xã đặc biệt

TTO - Trong bối cảnh hàng loạt hợp tác xã kinh doanh gặp khó khăn hay phải đóng cửa, vì sao Saigon Co.op vẫn hoạt động tốt và thậm chí có thể trở thành đích nhắm thâu tóm của giới đầu tư? Đọc thêm...
 
 
anhthucte072017

Hình ảnh các lớp đào tạo, bồi dưỡng tham quan mô hình thực tế 6 tháng đầu năm 2020

Đọc thêm...
 
 
taphuanthang72032

Hình ảnh một số lớp đào tạo, bồi dưỡng tháng 7 năm 2020

Đọc thêm...
 
 
thang720

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Bồi dưỡng cán bộ trong tháng 7 năm 2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 7 năm 2020 của Trường Bồi dưỡng cán bộ, Trường đã triển khai tổ chức được 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, Trường đã tổ chức được 10 lớp cho hơn 550 lượt học viên là cán bộ chủ chốt các hợp tác xã tại các tỉnh Quảng Trị, Long An, Hà Nam, Đắk Nông, Phú Yên, Cao Bằng, Ninh Bình, Nghệ An Đọc thêm...
 
 
alt

Một số giải pháp phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Sau 15 năm (từ năm 2004 -2019) triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể của nước ta mà trọng tâm là hợp tác xã đã và đang phát triển khá ổn định, số lượng hợp tác xã ngày càng tăng. Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng phát triển trong bối cảnh hội nhập hiện nay, cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đọc thêm...
 
 
cbtv201914

Hợp tác, đào tạo giảng viên, cán bộ tư vấn năm 2019

Đọc thêm...
 
 
dtbd2020

Hình ảnh một số lớp đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2020

Đọc thêm...
 
 

Trang 3/52

Bạn đang ở: Home Tin tức