Tin hoạt động Nhà Trường

GTT số: 661/GtrT-LMHTXVN V/v triệu tập cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng khu vực Miền Nam

daucvmiennamccvc Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2014 đã được Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt, Ban Tổ chức Cán bộ phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tại khu vực miền Nam. 

Đọc thêm...

 
 

GTrTsố 631/GTrT-LMHTXVN về việc triệu tập cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên

gttccvcmt Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2014 đã được Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt, Ban Tổ chức Cán bộ phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. 

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ, viên chức khu vực miền Bắc

pctdthang Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2014 đã được Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt, Ban Tổ chức Cán bộ phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lớp "Bồi dưỡng cán bộ viên chức khu vực miền Bắc" cho đội ngũ cán bộ quản lý thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam khu vực miền Bắc.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý HTX” tại tỉnh Nam Định

20140923 081127 Ngày 23/9/2014, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Nam Định tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý HTX" tại tỉnh Nam Định.

Đọc thêm...

 
 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ kiểm tra trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

ktra1793 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - viên chức năm 2014 đã được Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt, để đáp ứng nhu cầu và tăng cường năng lực hoạt động kiểm tra đối với cán bộ kiểm tra liên minh HTX các tỉnh – thành phố, Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho cán bộ kiểm tra trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.  

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng khóa "Đào tạo nâng cao giảng viên" tại khu vực phía Nam

img 4390 Ngày 15/9/2014, tại Tiền Giang, Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức Lễ khai giảng khóa "Đào tạo nâng cao giảng viên" cho các cán bộ tại khu vực phía Nam.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp "Lãnh đạo và quản lý, điều hành HTX" tại tỉnh Yên Bái

img 7241 Ngày 13/9/2014, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức Khai giảng lớp "Lãnh đạo và quản lý, điều hành HTX" tại tỉnh Yên Bái.  

Đọc thêm...

 
 

GTT số: 582/GTT-LMHTXVN về việc triệu tập cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng

trieutap Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2014 đã được Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt, Ban Tổ chức Cán bộ phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam (có chương trình kèm theo)  

Đọc thêm...

 
 

Trang 16/20

Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường