Tin hoạt động Nhà Trường

Ninh Bình: Khai mạc lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX nông nghiệp

lm htx ninh binh2 Sáng ngày 10/11 tại Trường Quân sự tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX Nông nghiệp các huyện Kim Sơn, Yên Mô và Thị xã Tam Điệp.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng khóa "Đào tạo nâng cao giảng viên" tại Lâm Đồng

lamdongpct Ngày 04/11/2014, tại Lâm Đồng, Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức Lễ khai giảng khóa "Đào tạo nâng cao giảng viên" cho các cán bộ tại Lâm Đồng.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp "Bồi dưỡng cán bộ viên chức khu vực miền Trung – Tây Nguyên"

anh ctich cong Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2014 đã được Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt, Ban Tổ chức Cán bộ phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lớp "Bồi dưỡng cán bộ viên chức khu vực miền Trung – Tây Nguyên" cho đội ngũ cán bộ quản lý thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên.  

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý HTX" tại tỉnh Quảng Nam

quangnam 0341 Ngày 27/10/2014, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam tổ chức Khai giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý HTX" tại tỉnh Quảng Nam.

Đọc thêm...

 
 

GTT số: 661/GtrT-LMHTXVN V/v triệu tập cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng khu vực Miền Nam

daucvmiennamccvc Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2014 đã được Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt, Ban Tổ chức Cán bộ phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tại khu vực miền Nam. 

Đọc thêm...

 
 

GTrTsố 631/GTrT-LMHTXVN về việc triệu tập cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên

gttccvcmt Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2014 đã được Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt, Ban Tổ chức Cán bộ phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. 

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ, viên chức khu vực miền Bắc

pctdthang Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2014 đã được Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt, Ban Tổ chức Cán bộ phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lớp "Bồi dưỡng cán bộ viên chức khu vực miền Bắc" cho đội ngũ cán bộ quản lý thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam khu vực miền Bắc.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý HTX” tại tỉnh Nam Định

20140923 081127 Ngày 23/9/2014, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Nam Định tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý HTX" tại tỉnh Nam Định.

Đọc thêm...

 
 

Trang 16/21

Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường