Tin hoạt động Nhà Trường

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Lai Châu

laichau0619 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, sáng ngày 4/6/2019, tại tỉnh Lai Châu, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Lai Châu tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị".  

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập Kế hoạch kinh doanh gắn với chuối giá trị" tại Quảng Ninh

quangninh06191 Ngày 4/6, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ kế cận, thành viên tích cực của HTX được lựa chọn xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Hòa Bình

hoabinh6192 Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX, ngày 28/5/2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình tổ chức lớp tập huấn "Xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị".

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Bình Phước.

binhphuoc28619 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam. Hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bình Phước tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Bình Phước.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Quảng Trị

quangtri28619 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, sáng ngày 28/5/2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại khách sạn du lịch Công Đoàn – thành phố Đông Hà – Quảng Trị.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" tại Hà Tĩnh

hoabinh04191 Sáng ngày 24/4/2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh mở lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" cho đội ngũ cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các Hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" tại tỉnh Thái Bình

thaibinhchitich0419 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, ngày 3/4/2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với liên minh HTX tỉnh Thái Bình tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các Hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã 4 chức danh (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán) trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh" tại tỉnh Hà Nam

hanam0419 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, ngày 2/4/2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với liên minh HTX tỉnh Hà Nam tổ chức lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh" cho đội ngũ cán bộ HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đọc thêm...

 
 

Trang 3/26

Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường