Tin hoạt động Nhà Trường

Lớp "Công tác kiểm soát trong HTX" tại tỉnh Điện Biên

1476236306272 8071 Công tác kiểm soát nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch bộ máy quản lý, đồng thời nâng cao năng lực ban kiểm soát và phát huy quyền làm chủ của thành viên HTX.

Đọc thêm...

 
 

Lớp tập huấn “Lập phương án sản xuất kinh doanh” tại tỉnh Khánh Hòa

14599662 335364513477240 968299157 o Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, sau 03 năm từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo thực hiện Luật và hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.    

Đọc thêm...

 
 

Lớp "Công tác kiểm soát trong HTX" tại tỉnh Bình Định

14446275 1363839203626800 1348702572 o Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bình Định tổ chức lớp bồi dưỡng "Công tác kiểm soát trong HTX" cho cán bộ làm công tác kiểm soát trong các HTX trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm...

 
 

Lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành cho cán bộ chủ chốt HTX” tại tỉnh Nghệ An

zalo 636105624424212251 Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Nghệ An tổ chức lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành" cho đối tượng là đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm...

 
 

Lớp bồi dưỡng “Hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã” tại tỉnh Nam Định

nam dinh Trong những năm qua, kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều HTX nhất là các HTX NN đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng việc thay đổi phương thức hoạt động theo mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị, liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Đọc thêm...

 
 

Lớp bồi dưỡng “Quản trị Marketing trong HTX” tại tỉnh Lạng Sơn

1474422855546 500 Thực hiện chủ trương phát triển phong trào kinh tế tập thể của nhà nước những năm qua, tỉnh Lạng Sơn chú trọng phát triển kinh tế tập thể, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Tỉnh đã khuyến khích thành lập và nhân rộng các mô hình hợp tác xã (HTX) trong nhiều lĩnh vực sản xuất.    

Đọc thêm...

 
 

Lớp “Nâng cao năng lực lãnh đạo” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX tại tỉnh Yên Bái

20160920 081157 Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc nằm ở trung tâm vùng núi và trung du Bắc bộ, phía Bắc giáp tỉnh Lào Cai, phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ, phía Đông giáp 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và phía Tây giáp tỉnh Sơn La.    

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý điều hành HTX” tại Kiên Giang

14256584 587214841466268 265407312 n Ngày 7/9/2016 Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý điều hành HTX".

Đọc thêm...

 
 

Trang 10/24

Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường