Tin hoạt động Nhà Trường

Khai giảng lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh" tại Bắc Giang

1470622558056 4166 Ngày 08/8/2016 Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tổ chức khai giảng lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh".                              

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh và xây dựng sơ đồ chuỗi giá trị nông sản" tại tỉnh Thái Nguyên.

wp 20160728 005 Ngày 25/7 Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh và xây dựng sơ đồ chuỗi giá trị nông sản" cho đối tượng là các cán bộ chủ chốt HTX trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức “Lập phương án sản xuất kinh doanh” tại thành phố Hà Nội

1468979693734 909 Ngày 20/7/2016 , tại Hà Nội, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh Hợp tác thành phố Hà Nội tổ chức khai giảng lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh".    

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp "Quản trị tài chính trong HTX nông nghiệp" tại tỉnh Khánh Hòa

13575641 560781537442932 376637470 o Ngày 4/7/2016, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp "Quản trị tài chính trong HTX nông nghiệp" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX tại tỉnh Khánh Hòa.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp “Nâng cao năng lực lãnh đạo” tại tỉnh Bình Định

20160627 080531 Ngày 27/6/2016, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bình Định tổ chức khai giảng lớp "Nâng cao năng lực lãnh đạo" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX tại tỉnh Bình Định.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng khóa học “Bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành cho cán bộ chủ chốt HTX” tại tỉnh Thái Bình

20160613 015 Ngày 13/6/2016, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Thái Bình tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành cho cán bộ chủ chốt Hợp tác xã" tại tỉnh Thái Bình.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp “Lập phương án sản xuất kinh doanh” tại tỉnh Nam Định

anh 5nd16 Ngày 06/6/2016, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Nam Định tổ chức khai giảng lớp "Lập phương án sản xuất kinh doanh" tại tỉnh Nam Định.  

Đọc thêm...

 
 

Bế giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành HTX” tại thành phố Hải Phòng

lebegiang Ngày 14/5, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức bế giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành HTX" tại thành phố Hải Phòng.

Đọc thêm...

 
 

Trang 10/23

Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường