Tin hoạt động Nhà Trường

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Đồng Nai

dongnai07192 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Đồng Nai

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn lập kế hoạch kinh doanh gắn chuỗi giá trị tại Hà Nội

alt Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 20 tháng 01 năm 2019 của Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, khóa V (nhiệm kỳ 2016 – 2020); Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại Hà Nội từ ngày 23/7 – 26/7/2019.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Quảng Bình

quangbinh0719 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Lạng Sơn.

langson0619 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam. Hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Lạng Sơn.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

vungtau0619 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam. Hôm nay ngày 18 tháng 6 năm 2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Kiên Giang

kiengiang0619 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, ngày 18/6, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ kế cận, thành viên tích cực của HTX được lựa chọn xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Kon Tum

kontum06191 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Kon Tum tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Kon Tum.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Tiền Giang

tiengiang0619 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, ngày 11/6, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ kế cận, thành viên tích cực của HTX được lựa chọn xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Long An và Bến Tre.

Đọc thêm...

 
 

Trang 2/26

Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường