Liên minh HTX Việt Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức khu vực phía Bắc năm 2013.

Liên minh HTX Việt Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức khu vực phía Bắc năm 2013.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, viên chức; hướng tới mục tiêu là tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn. Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhấn mạnh: "Đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết để làm tốt công việc được giao".

daotaoboiduong2

Ông Nguyễn Công Thắng Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban TCCB

Liên minh HTX Việt Nam khai mạc lớp học

Với yêu cầu, mục tiêu đó, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cần tập trung trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ thực hiện công việc cho cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, cung cấp những kiến thức, lý luận cơ bản, trang bị kỹ năng, cách thức hoạt động thực thi công việc, còn thái độ thực hiện công việc thể hiện sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, viên chức. Vì vậy cần có những đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức như sau:

1. Hiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn thiên về lý thuyết, thiếu tính ứng dụng, chưa chú trọng tính đặc thù riêng biệt của từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian qua, nội dung và thời lượng khung cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên tục thay đổi và cải cách nhưng hiệu quả vẫn chưa cao, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng ngành, từng địa phương với tính chất và trình độ phát triển rất khác nhau, chưa đáp ứng yêu cầu từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. Chính vì vậy cần đổi mới nội dung chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy cho phù hợp theo vị trí việc làm; trong đó chú trọng kỹ năng thực tiễn áp dụng cho từng đối tượng người học; cần có sự liên thông trong nội dung chương trình, giảm bớt những nội dung trùng lắp.

2. Tiếp tục đổi mới và áp dụng tốt các phương pháp truyền đạt kiến thức theo từng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng như: thuyết trình, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tình huống, thảo luận, đóng vai...

3. Giảng viên mời tham gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức cần mời những người có kiến thức sâu, rộng, có nhiều kinh nghiệm trong thực tế; cung cấp cho người học những thông tin, kiến thức thiết thực; mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị công tác trong ngành, trong địa phương có kinh nghiệm thực tiễn để truyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ năng theo từng vị trí việc làm.

Với tinh thần đó, thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ năm 2013 Trường bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ, viên chức khu vực phía Bắc năm 2013 cho 120 cán bộ viên chức trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ trung ương đến địa phương. Đến dự và khai mạc lớp học có ông Nguyễn Công Thắng Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban Tổ chức cán bộ Liên minh HTX Việt Nam, trong bài phát biểu của mình ông nói: Công tác đào tạo cán bộ, viên chức trong hệ thống là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, tuy nhiên, để công tác đào tạo thu được kết quả mong muốn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, Trường bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam cần đầu tư, nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, xây dựng đội giảng viên cơ hữu, cộng tác viên là những người có khả năng truyền đạt và am hiểu các lĩnh vực của ngành.

Chương trình đào tạo bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày 23-26/7/2013 tại trụ sở chính của Liên minh HTX Việt Nam đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong ba ngày, chương trình được thiết kế là những nội dung hết sức thiết thực: Phổ biến Luật HTX 2012, công tác thi đua khen thưởng, kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch; công tác văn phòng của cơ quan, đơn vị. Đội ngũ báo cáo viên, giảng viên lần này cũng là những người am hiểu về các lĩnh vực của ngành và đều là những cán bộ cốt cán của Liên minh HTX Việt Nam: Ông Nguyễn Minh Tuấn phó trưởng Ban Chính sách phát triển hợp tác xã, ông Phan Vĩnh Điển trưởng Ban Thi đua khen thưởng, ông Nguyễn Công Thắng trưởng Ban Tổ chức cán bộ Liên minh HTX Việt Nam. Ban tổ chức cũng mời được PGS-TS Vũ Thị Phụng, Chủ nhiệm khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn , Đại học Quốc gia Hà nội một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đảm nhận chuyên đề "Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch, công tác văn phòng của cơ quan, đơn vị".

daotaoboiduong1

Hình ảnh lớp học

daotaoboiduong3

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó trưởng Ban Chính sách Phát triển HTX

Liên minh HTX Việt Nam phổ biến Luật Hợp tác xã 2012

Hy vọng, qua đợt tập huấn lần này thời gian không quá dài nhưng sẽ đem lại những kiến thức bổ ích và thiết thực cho cán bộ, viên chức trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó cho ngành.

Với yêu cầu, mục tiêu đó, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cần tập trung trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ thực hiện công việc cho cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, cung cấp những kiến thức, lý luận cơ bản, trang bị kỹ năng, cách thức hoạt động thực thi công việc, còn thái độ thực hiện công việc thể hiện sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, viên chức. Vì vậy cần có những đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức như sau:

1. Hiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn thiên về lý thuyết, thiếu tính ứng dụng, chưa chú trọng tính đặc thù riêng biệt của từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian qua, nội dung và thời lượng khung cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên tục thay đổi và cải cách nhưng hiệu quả vẫn chưa cao, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng ngành, từng địa phương với tính chất và trình độ phát triển rất khác nhau, chưa đáp ứng yêu cầu từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức. Chính vì vậy cần đổi mới nội dung chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy cho phù hợp theo vị trí việc làm; trong đó chú trọng kỹ năng thực tiễn áp dụng cho từng đối tượng người học; cần có sự liên thông trong nội dung chương trình, giảm bớt những nội dung trùng lắp.

2. Tiếp tục đổi mới và áp dụng tốt các phương pháp truyền đạt kiến thức theo từng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng như: thuyết trình, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tình huống, thảo luận, đóng vai...

3. Giảng viên mời tham gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức cần mời những người có kiến thức sâu, rộng, có nhiều kinh nghiệm trong thực tế; cung cấp cho người học những thông tin, kiến thức thiết thực; mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị công tác trong ngành, trong địa phương có kinh nghiệm thực tiễn để truyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ năng theo từng vị trí việc làm.

Với tinh thần đó, thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ năm 2013 Trường bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ, viên chức khu vực phía Bắc năm 2013 cho 120 cán bộ viên chức trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ trung ương đến địa phương. Đến dự và khai mạc lớp học có ông Nguyễn Công Thắng Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban Tổ chức cán bộ Liên minh HTX Việt Nam, trong bài phát biểu của mình ông nói: Công tác đào tạo cán bộ, viên chức trong hệ thống là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, tuy nhiên, để công tác đào tạo thu được kết quả mong muốn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, Trường bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam cần đầu tư, nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, xây dựng đội giảng viên cơ hữu, cộng tác viên là những người có khả năng truyền đạt và am hiểu các lĩnh vực của ngành.

Chương trình đào tạo bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày 23-26/7/2013 tại trụ sở chính của Liên minh HTX Việt Nam đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong ba ngày, chương trình được thiết kế là những nội dung hết sức thiết thực: Phổ biến Luật HTX 2012, công tác thi đua khen thưởng, kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch; công tác văn phòng của cơ quan, đơn vị. Đội ngũ báo cáo viên, giảng viên lần này cũng là những người am hiểu về các lĩnh vực của ngành và đều là những cán bộ cốt cán của Liên minh HTX Việt Nam: Ông Nguyễn Minh Tuấn phó trưởng Ban Chính sách phát triển hợp tác xã, ông Phan Vĩnh Điển trưởng Ban Thi đua khen thưởng, ông Nguyễn Công Thắng trưởng Ban Tổ chức cán bộ Liên minh HTX Việt Nam. Ban tổ chức cũng mời được PGS-TS Vũ Thị Phụng, Chủ nhiệm khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn , Đại học Quốc gia Hà nội một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đảm nhận chuyên đề "Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch, công tác văn phòng của cơ quan, đơn vị".

daotaoboiduong1

 

Hy vọng, qua đợt tập huấn lần này thời gian không quá dài nhưng sẽ đem lại những kiến thức bổ ích và thiết thực cho cán bộ, viên chức trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó cho ngành.

Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Liên minh HTX Việt Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức khu vực phía Bắc năm 2013.