CV số: 248/TrBDCB V/v cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kế toán từ 03/12 - 05/12/2013

            LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

      TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

            Số: 248/TrBDCB

V/v cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kế toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  05 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2013 đã được Thường trực Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính, Phòng Kế toán - Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp “Bồi dưỡng kế toán các đơn vị sự nghiệp”. Cụ thể như sau:

* Thành phần tham dự:

- Mỗi đơn vị: cử 01 lãnh đạo phụ trách công tác tài chính và 01-02 cán bộ làm công tác tài chính - kế toán.

* Thời gian học: 03 ngày (Từ 03/12/2013 đến 05/12/2013; Khai giảng: 8h00’ ngày 03/12/2012; Ban tổ chức đón học viên từ 16h30’ ngày 02/12/2013).

* Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Đào tạo Sầm Sơn (địa chỉ: số 02, Đường Thanh Niên, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

* Kinh phí: Ban tổ chức hỗ trợ một phần tiền ăn và tài liệu theo quy định. Các đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn tự lo kinh phí đi lại và nghỉ theo chế độ công tác phí (đơn vị nào có nhu cầu đặt phòng nghỉ tại Trung tâm Đào tạo Sầm Sơn, liên hệ Lễ tân số: 0373.822.922. Các đơn vị đóng trên địa bàn Hà Nội có xe đón học viên tại Trường Bồi dưỡng cán bộ lúc 13h00’ ngày 02/12/2013).

Đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam gửi danh sách cán bộ tham gia lớp tập huấn về Trường Bồi dưỡng cán bộ trước ngày 27/11/2013 (Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Sâm - Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng Trường Bồi dưỡng cán bộ, Phố Dương Đình Nghệ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nộị; ĐT: 0166.5847.408 – 043.7823.628; Fax; 043.7822.871).

Trân trọng!                                      

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban TCCB; Văn phòng LMHTX VN;

- Ban Giám hiệu;

- Lưu: VT, ĐT, KT.

 

                     KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

                     Tạ Quang Tuấn

 

 Download file đính kèm: tại đây.

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường CV số: 248/TrBDCB V/v cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kế toán từ 03/12 - 05/12/2013