Khai giảng lớp "Xây dựng chuỗi giá trị nông sản" tại Thái Bình

Thái Bình là tỉnh có nhiều tiềm năng trong phát triển nông nghiệp. Năm 2016, trong tổng diện tích đất tự nhiên là 157 nghìn ha, thì đất cho sử dụng nông nghiệp là 97,2 nghìn ha (chiếm tới 61,9% tổng diện tích đất tự nhiên) và thu hút gần 60% lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Thực tế, từ những năm đổi mới cho đến nay, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã giành được nhiều thắng lợi, tương đối toàn diện cả về trồng trọt, chăn nuôi và kinh tế biển, nó còn là đòn bẩy cho ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ... phát triển tương đối mạnh cả về chất và lượng. Bộ mặt nông thôn Thái Bình đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận trong nhiều lĩnh vực kinh tế, đời sống, văn hóa và xã hội.

IMG201705160756461

Bà Lưu Thị Chỉ Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khai giảng lớp học

Với đặc điểm vị trí địa lý tự nhiên, đến nay Thái Bình vẫn được nhận định là một tỉnh có nền kinh tế nông nghiệp thuần nông, mà sản xuất trồng trọt là chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Thái Bình (trên 50%). Tuy nhiên, tỷ trọng này đang có xu hướng giảm dần theo các năm và thay vào đó là tỷ trọng tăng của lĩnh vực chăn nuôi. Nếu năm 2011, tỷ trọng của ngành trồng trọt chiếm 62,96% thì đến năm 2010 giảm xuống còn 5,72% và đến năm 2016 chỉ còn 55,35%.

Tuy nhiên, nông nghiệp nước ta nói chung và Thái Bình nói riêng vẫn chủ yếu sản xuất manh mún, nhỏ lẻ với điệp khúc được mùa mất giá lặp đi lặp lại. Những mối liên kết còn lỏng lẻo, đặc biệt là mối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân để tạo ra các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa lớn còn hạn chế. Vai trò chính yếu của hợp tác xã trong chuỗi giá trị vẫn còn hết sức mờ nhạt. Trong bối cảnh đó, chuỗi giá trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và nếu chúng ta xây dựng thành công chuỗi giá trị sẽ có sức cạnh tranh lớn, đủ năng lực đưa các sản phẩm trong nước ra thị trường quốc tế.

Đứng từ thực tiễn trên, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với liên minh HTX tỉnh Thái Bình tổ chức thành công lớp bồi dưỡng "Xây dựng chuỗi giá trị nông sản" với nội dung:

- Tìm hiểm về chuỗi giá trị, vai trò, đặc điểm của chuỗi giá trị

- Hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị nông sản.

Lớp học đang diễn ra trong không khí học tập sôi nổi, các học viên chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong suốt quá trình học tập.

Một số hình ảnh trong lớp học:

IMG201705160754341

18492807 1514112878661171 1646021225 n

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp "Xây dựng chuỗi giá trị nông sản" tại Thái Bình