Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.

Ngày 5 tháng 7 năm 2017 tại Trường Bồi dưỡng cán bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đào tạo, bồi dưỡng và những nhiệm vụ trọng tâm khác trong 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.

hoinghíoket6thang2017

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó hiệu trưởng nhà trường đã trình bày Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, Hội nghị đã đón tiếp các đại biểu là Ông Nguyễn Công Thắng - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, ông Đỗ Tùng Thanh - Trưởng Ban Kế hoạch - Hỗ trợ Liên minh HTX Việt Nam về dự và có ý kiến đóng góp, chỉ đạo Nhà trường.

Hội nghị tập trung đánh giá sơ kết kết quả thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2017, bao gồm: Kết quả thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức, công tác bổ nhiệm cán bộ; kết quả triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt HTX ở các tỉnh, thành phố trên cả nước; đánh giá lại các hoạt động biên soạn, chỉnh sửa giáo trình, tài liệu giảng dạy, cập nhật các phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm; điểm lại tình hình đăng ký và triển khai các đề tài, dự án, các hoạt động liên kết với các cá nhân, tổ chức bên ngoài. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nhấn mạnh đến công tác thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Nhìn chung, Nhà Trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017 do Liên minh HTX Việt Nam giao. Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, Nhà Trường đã chủ động, tích cực phối hợp với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan ngay từ đầu năm và trong suốt quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, đặc biệt là nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. Nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng ngày càng đổi mới, hình thức tổ chức các lớp đa dạng, linh hoạt phù hợp với nhu cầu của địa phương, từ đó từng bước nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ khu vực HTX. Đội ngũ giảng viên của Nhà trường luôn nêu cao tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn đã từng bước đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao và bước đầu tham gia hiệu quả vào việc hỗ trợ Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận chủ yếu tập trung vào làm cách nào để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, đồng thời tìm kiếm các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Tùng Thanh-Trưởng Ban Kế hoạch-Hỗ trợ Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Trường Bồi dưỡng cán bộ trong 6 tháng đầu năm 2017. Ông khẳng định luôn đồng hành cùng nhà trường và sẽ đảm bảo ngân sách để nhà trường thực hiện tốt các chương trình mục tiêu từ giờ đến cuối năm. Ngoài ra, ông luôn ủng hộ nhà trường tìm các giải pháp để nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, giảng viên và người lao động.

Kết thúc Hội nghị, Ông Lê Minh Tân, Hiệu trưởng nhà trường đã cảm ơn, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại diện Liên minh HTX Việt Nam, ý kiến của các đại biểu dự họp và khẳng định, thời gian tới Nhà trường sẽ cố gắng khắc phục các khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng Tổ chức - Hành chính

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.