Khai giảng 02 lớp tập huấn "Kỹ năng quản lý, điều hành HTX" cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Ninh Bình.

Sau khi Luật Hợp tác xã sửa đổi năm 2012 có hiệu lực và đi vào cuộc sống, đến nay, nhiều HTX trong tỉnh chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo ra sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, tham gia tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị,quan tâm tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho thành viên và người lao động. Tuy nhiên, những yếu kém mang tính căn bản của các HTX vẫn còn tồn tại và không dễ giải quyết, đó là nguồn nhân lực chất lượng, vấn đề pháp lý, quản trị điều hành hiện đại, chuyên nghiệp, nguồn vốn hoạt động kinh doanh và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Những vấn đề này liên quan đến định hướng hoạt động kinh doanh, kỹ năng quản lý điều hành HTX, xây dựng thương hiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Mối quan hệ gắn bó của các vấn đề nội tại của HTX với những tác động từ bên ngoài sẽ và trở thành thách thức lớn cho các HTX phát triển hiệu quả và bền vững.

ninhbinh184

Ông Bùi Quang Hưng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc lớp học

Từ những thực tiễn trên, Trường Bồi dưỡng Cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình mở 02 lớp tập huấn "Kỹ năng quản lý, điều hành HTX" cho đội ngũ cán bộ quản lý và thành viên các HTX ở 02 Thành phố Ninh Bình, Tam Điệp và 04 Huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, Hoa Lư tại tỉnh Ninh Bình. Với những nội dung sau:

- Tổng quan về lãnh đạo, quản lý và điều hành HTX;

- Nguyên tắc cơ bản của công tác lãnh đạo, quản lý điều hành HTX;

- Phong cách lãnh đạo và phương pháp quản lý điều hành HTX;

- Kỹ năng cần có của người lãnh đạo, quản lý điều hành HTX;

- Nghệ thuật quản lý, điều hành HTX hiệu quả.

Một số hình ảnh tại lớp học:

ninhbinh185

ninhbinh186

ninhbinh183

ninhbinh181

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng 02 lớp tập huấn "Kỹ năng quản lý, điều hành HTX" cho cán bộ quản lý và thành viên HTX tại Ninh Bình.