Lớp tập huấn “Nghiệp vụ kiểm soát trong Hợp tác xã” tại thành phố Hà Nội

 Hoạt động kiểm tra, giám sát HTX là hoạt động thường xuyên, liên tục, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động của HTX, đảm bảo sự phát triển của HTX đúng với tôn chỉ, mục đích và các nguyên tắc của bản thân HTX, đảm bảo các hoạt động của HTX theo đúng pháp luật và các chính sách của Nhà nước. Điều này đòi hỏi Ban kiểm soát các HTX cần hiểu rõ và nắm vững các quy định nêu trên đồng thời cán bộ làm công tác kiểm soát cần phải am hiểu những kiến thức nhất định về pháp luật, tài chính, kế toán có liên quan đến HTX.

hanoi0518

Xuất phát từ yêu cầu trên, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX thành phố Hà Nội tổ chức lớp “Nghiệp vụ kiểm soát trong HTX” cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát trong HTX tại Hà Nội.

Lớp tập huấn sử dụng phương pháp dạy học tích cực từ các giảng viên Trường Bồi dưỡng cán bộ. Các học viên được học tập, trao đổi những nội dung về:

-         Tổng quan về HTX và Kiểm soát HTX;

-         Trình tự kiểm tra, lập kế hoạch kiểm tra và lập báo cáo kết quả kiểm soát HTX;

-         Nội dung kiểm tra, giám sát trong HTX.

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Lớp tập huấn “Nghiệp vụ kiểm soát trong Hợp tác xã” tại thành phố Hà Nội