Khai giảng lớp “Tổ chức quản lý, điều hành Hợp tác xã” tại Lạng Sơn

Để có một HTX phát triển mạnh và bền vững, cần những người chèo lái có đủ năng lực trình độ, có tâm và có tầm trong quản lý, điều hành HTX. Tuy nhiên, do trình độ và nhận thức còn thấp, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tại các HTX ở Lạng Sơn chưa phát huy được vai trò của mình, chưa phát huy thế mạnh vùng biên. Một thực trạng đó là các HTX hoạt động thiếu ổn định; còn khá cao tỷ lệ HTX yếu kém, cầm chừng hay ngừng hoạt động.

Vì vậy để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 28/5/2018 Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Tổ chức quản lý, điều hành HTX".

chutichlangson0518

Ông Vy Kim Truyền – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn

Nội dung cơ bản của lớp tập huấn:

- Tổng quan chung về quản lý, điều hành HTX;

- Các kỹ năng quản lý, điều hành HTX;

- Nội dung quản lý, điều hành HTX.

Với hình thức vừa học vừa thực hành, lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, tạo sự giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các học viên, giúp các cán bộ quản lý, điều hành HTX hiệu quả hơn.

Một số hình ảnh tại lớp học:

langson0518

langson05181

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp “Tổ chức quản lý, điều hành Hợp tác xã” tại Lạng Sơn