Khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" tại Hà Nam

Trên thực tế hiện nay, nghiệp vụ kiểm soát trong hợp tác xã được đánh giá là khâu còn nhiều hạn chế. Cán bộ, thành viên chưa hiểu đầy đủ về vai trò của công tác kiểm soát trong hợp tác xã, có nơi ban kiểm soát tồn tại trên danh nghĩa.

Nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Trường Bồi dưỡng cán bộ và xuất phát từ thực tế trên. Sáng ngày 29/10/2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát tại các hợp tác trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

hanam1018

Ảnh: Ông Đỗ Xuân Trường - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Nam phát biểu khai giảng tại lớp tập huấn

Nội dung chính của lớp tập huấn:

- Tổng quan về HTX và kiểm soát HTX;

- Trình tự kiểm tra, lập kế hoạch kiểm tra và lập báo cáo kết quả kiểm soát HTX;

- Nội dung kiểm tra, giám sát trong HTX.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các HTX nói chung và đội ngũ cán bộ kiểm soát nói riêng nắm vững những vấn đề cơ bản của ban kiểm soát để từ đó thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trên cơ sở hoạt động rõ ràng, minh bạch nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các thành viên HTX.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

hanam10181

hanam10182

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" tại Hà Nam