Lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" tại Lạng Sơn

Hoạt động kiểm tra, giám sát HTX là hoạt động thường xuyên, liên tục, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch bộ máy quản lý, đồng thời nâng cao năng lực Ban kiểm soát và phát huy quyền làm chủ của các thành viên. Điều này đòi hỏi Ban kiểm soát HTX cần hiểu rõ và nắm vững các quy định nêu trên đồng thời cán bộ làm công tác kiểm soát cần phải am hiểu những kiến thức nhất định về pháp luật, tài chính, kế toán có liên quan đến HTX.

Xuất phát từ yêu cầu trên, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát trong HTX tại Lạng Sơn.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được học tập, trao đổi, chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ kiểm soát HTX với các nội dung chính:

- Tổng quan về HTX và Kiểm soát HTX;

- Trình tự, kế hoạch kiểm tra, giám sát của ban kiểm soát HTX

- Một số nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động của HTX.

langson11182

langson11181


Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" tại Lạng Sơn