Khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" tại Hà Nam

Kiểm soát HTX là kiểm tra và giám sát hoạt động của HTX theo quy định của pháp luật và điều lệ HTX.

Công tác kiểm soát đảm bảo cho HTX thể hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan đến HTX; đảm bảo hoạt động kinh doanh của HTX được tiến hành một cách có hiệu quả, giúp bảo vệ tài sản của HTX, bảo vệ lợi ích của các thành viên, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của các hoạt động tài chính bằng cách giảm thiểu các nguy cơ sai sót, gian lận.

Ngày 4/12/2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Hà Nam tổ chức lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát trong HTX tại Hà Nam.

Tới dự Lễ khai giảng có ông Lê Quang Vọng – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Nam

lanhdaohanam1218

Nội dung chính của lớp tập huấn:

- Tổng quan về HTX và kiểm soát HTX;

- Trình tự kiểm tra, lập kế hoạch kiểm tra và lập báo cáo kết quả kiểm soát HTX;

- Nội dung kiểm tra, giám sát trong HTX.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

hanam1218

hanam12181

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" tại Hà Nam