Lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại Điện Biên


Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, ngày 12/12/2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Điện Biên tổ chức lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" cho đội ngũ cán bộ HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi khai giảng ông Phí Văn Dương – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Điện Biên đã nêu lên mục đích, tầm quan trọng của việc lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị đối với các HTX. Để lớp tập huấn thành công tốt đẹp, để nghị các học viên học tập nghiêm túc và tích cực từ đó tiếp thu được các kiến thức và áp dụng hiệu quả trong quá trình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị.

dienbien12181

Ảnh ông Phí Văn Dương – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Điện Biên phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Lớp tập huấn sử dụng phương pháp dạy học tích cực giúp các học viên học tập, trao đổi những nội dung về:

- Tổng quan chung về phương án sản xuất kinh doanh

- Kiến thức về chuỗi giá trị;

- Hướng dẫn xây dựng và phân tích sơ đồ chuỗi giá trị;

- Áp dụng chuỗi giá trị vào hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX;

- Hướng dẫn lập phương án SXKD trong HTX.

Một số hình ảnh lớp tập huấn

dienbien12182

dienbien12183

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại Điện Biên