Khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" tại Hà Tĩnh

Sáng ngày 24/4/2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh mở lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" cho đội ngũ cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thông qua lớp tập huấn, học viên được tiếp thu một cách hệ thống những nội dung như sau:

- Tổng quan về HTX và kiểm soát HTX;

- Trình tự kiểm tra, lập kế hoạch kiểm tra và lập báo cáo kết quả kiểm soát HTX;

- Nội dung kiểm tra, giám sát trong HTX;

Trên cơ sở đó, đảm bảo cho các hoạt động của HTX tuân thủ theo đúng qui định của Luật HTX năm 2012 và các văn bản quy định có liên quan.

Với phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm của giảng viên, tin tưởng rằng sau khóa học này học viên sẽ áp dụng những kiến thức đã học vào Hợp tác xã một cách linh hoạt, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

hoabinh04191

hoabinh04192

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" tại Hà Tĩnh