Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 20 tháng 01 năm 2019 của Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, khóa V (nhiệm kỳ 2016 – 2020);

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam. Hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bình Phước tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Bình Phước.

Tới dự lễ khai giảng có Bà Trương Thị Mỹ Dung – Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Bình Phước, tổ giảng viên Trường Bồi dưỡng cán bộ cùng các học viên là đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ kế cận, thành viên tích cực của HTX được lựa chọn xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị trong năm 2019 của tỉnh Bình Phước và Tây Ninh.

Với phương pháp giảng dạy tích cực được truyền tải từ giảng viên, sau khoá tập huấn học viên tham gia có thể nắm được các kiến thức và kỹ năng về lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị. Từ đó áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã và lập được phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế hoạt động của HTX.

Những nội dung chính trong khoá tập huấn:

Phần 1: Kiến thức về kinh doanh, thị trường, chuỗi giá trị.

Phần 2: Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị.

Phần 3: Khảo sát, học tập mô hình HTX/DN sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Một số hình ảnh tại lớp học:

binhphuoc28619

binhphuoc28162

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Bình Phước.