Khai giảng lớp tập huấn "Lập Kế hoạch kinh doanh gắn với chuối giá trị" tại Quảng Ninh


Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 20 tháng 01 năm 2019 của Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, khóa V (nhiệm kỳ 2016 – 2020);

Ngày 4/6, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ kế cận, thành viên tích cực của HTX được lựa chọn xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.

quangninh06191

Ông Vũ Công Lực – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Những nội dung chính trong khóa tập huấn

Phần 1: Kiến thức về kinh doanh, thị trường, chuỗi giá trị.

Phần 2: Lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị.

Phần 3: Khảo sát, học tập mô hình HTX/DN sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Một số hình ảnh lớp tập huấn

quangnin0619

quangninh06192

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp tập huấn "Lập Kế hoạch kinh doanh gắn với chuối giá trị" tại Quảng Ninh