Khai giảng lớp tập huấn "Tổ chức quản lý, điều hành HTX " tại tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh hiện có 3.666 tổ hợp tác, 1.367 HTX, 4 Liên hiệp HTX hoạt động nhiều lĩnh vực. Với chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển HTX từ trung ương đến địa phương và sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, năm 2019, kinh tế tập thể Hà Tĩnh đã từng bước đổi mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (NQ 13), đến nay toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, Hà Tĩnh hiện là điểm sáng của cả nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 158 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 61% tổng số xã toàn tỉnh), huyện Nghi Xuân được công nhận đạt chuẩn NTM trước kế hoạch. Xác định vai trò quan trọng của thành phần kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX, THT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hà Tĩnh luôn quan tâm thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển trên các lĩnh vực, nhất là khi có NQ 13.

Trong năm, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tham mưu, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh. Đơn vị xây dựng cửa hàng giới thiệu và trưng bày các sản phẩm của các HTX trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho HTX, tổ hợp tác...

Xuất phát từ yêu cầu trên, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức lớp "Tổ chức quản lý, điều hành Hợp tác xã" cho các HTX thuộc Huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh.

Tới dự lễ khai giảng có Bà Trần Thị Thanh Linh phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh, Ông Nguyễn Quốc Hương phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà, tổ giảng viên Trường Bồi dưỡng cán bộ cùng các học viên là đội ngũ cán bộ chủ chốt của HTX trong địa bàn huyên Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh

Những nội dung chính trong khoá tập huấn:

Phần 1: Kiến thức về HTX, các phương pháp và kỹ năng quản lý, điều hành

Phần 2: Nội dung quản lý, điều hành HTX .

Phần 3: Khảo sát, học tập mô hình HTX/DN sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Với phương pháp giảng dạy tích cực được truyền tải từ giảng viên, sau khoá tập huấn học viên tham gia có thể nắm được các kiến thức và kỹ năng về tổ chức quản lý, điều hành Hợp tác xã.

Một số hình ảnh tại lớp học:

hatinh09191

hatinh0919

hatinh09192

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp tập huấn "Tổ chức quản lý, điều hành HTX " tại tỉnh Hà Tĩnh.