Khai giảng khóa tập huấn "Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các Hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" tại Phú Thọ

Trong những năm qua, nhất là từ khi Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 bắt đầu có hiệu lực thi hành, khu vực kinh tế hợp tác, HTX đã có sự phát triển cả về lượng và chất. Các HTX tham gia tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số HTX ở các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Trong đó, nổi lên là tốc độ tăng trưởng còn chậm, quy mô nhỏ, năng lực nội tại còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt việc tiếp cận thị trường còn khó khăn.

Với mục tiêu nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho đội ngũ cán bộ quản lý các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ tổ chức khóa tập huấn: "Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các Hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thông qua khóa tập huấn, đội ngũ cán bộ quản lý HTX được nâng cao kiến thức về các nội dung cơ bản:

Phần 1: Tổng quan về thị trường

Phần 2: Những điều cần biết về xúc tiến thương mại

Phần 3: Những điều cần biết về xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm

Từ đó, giúp cho HTX có những giải pháp tiếp cận thị trường đầu ra cho sản phẩm của đơn vị mình được tốt hơn.

Một số hình ảnh:

phutho09191

phutho0919

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng khóa tập huấn "Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các Hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" tại Phú Thọ