Tin từ Liên minh HTX Việt Nam

Hội nghị xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2014 của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong thường trực, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam.   Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào một số vấn đề trọng tâm như: góp ý về quy trình, phương pháp xây dựng dự toán ngân sách nhà nước; xây dựng trọng tâm công tác; chỉ tiêu định hướng công tác tuyên truyền, hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Luật HTX 2012, kết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết TƯ 5 khóa IX về đổi mới và phát triển kinh tế tập thể năm 2014...

Đọc thêm...

 
 

Trang 79/79

Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể