Bình Thuận: Năm 2014, phấn đấu thành lập mới 10 HTX, Tổ hợp tác

Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) Bình Thuận, nhiệm vụ trong thời gian tới vẫn tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có. Bên cạnh đó sẽ khuyến khích phát triển mọi hình thức kinh tế hợp tác từ đơn giản đến thành lập HTX chuyên ngành, HTX kinh doanh tổng hợp và có tổ chức hoạt động theo Luật HTX.

binhthuanphandau

Riêng trong năm 2014, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới 10 HTX, Tổ hợp tác, trong đó ưu tiên tại 21 xã điểm theo tiêu chí 13 của Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Liên minh HTX Bình Thuận còn đề ra chỉ tiêu phấn đấu số HTX đạt loại khá giỏi trong năm tới là trên 50%, thu nhập của xã viên HTX tăng thêm 20%... Được biết đến nay, trên địa bàn Bình Thuận có 161 HTX và trong năm nay chỉ thành lập được 1 HTX là Dịch vụ sản xuất thanh long Hàm Thạnh. Theo phân loại năm 2013, tỷ lệ HTX khá giỏi chiếm 53,51%, HTX trung bình đạt 35,95%, còn lại HTX yếu kém là 10,54%.

Theo Báo Bình Thuận

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể Bình Thuận: Năm 2014, phấn đấu thành lập mới 10 HTX, Tổ hợp tác