Dự và đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố; PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Tiến sĩ Phạm Đình Đảng, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố.

alt
Toàn cảnh hội thảo. 

Tính đến ngày 30-9-2017, tổng số hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thành phố là 536 HTX, trong đó, đang hoạt động là 421 HTX và 4 liên hiệp HTX. Các HTX hoạt động trên nhiều lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân... Số lượng thành lập mới theo Luật HTX năm 2012 là 136 HTX  và 1 liên hiệp HTX vận tải. Các HTX, liên hiệp HTX được tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012 đạt hơn 97% với phương thức hoạt động của các HTX bước đầu đổi mới, phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Thành phố phấn đấu đến năm 2020 sẽ phát triển mới 1.500 tổ hợp tác, 175 HTX, 10 liên hiệp HTX, tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể đạt 10%/năm, thu hút thêm 50.000 lao động.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Tiến sĩ Phạm Đình Đảng cho biết, các HTX, liên hiệp HTX của TP Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định là nhân tố góp phần bảo đảm ổn định chính trị, giữ gìn trật tự trị an ở cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều HTX hoạt động hiệu quả, tạo lòng tin, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động, trong đó xuất hiện một số mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Bên cạnh đó, phát triển HTX trên địa bàn thành phố thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: Nhận thức của cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác tại một số địa phương còn chưa sâu, công tác tuyên truyền chưa được đáp ứng nhu cầu của người dân, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của HTX còn hạn chế, thiếu vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của HTX, việc tiếp cận từ các tổ chức tín dụng đa phần là phải thế chấp trong khi HTX không có tài sản chung, cơ sở hạ tầng, trụ sở của các HTX, tổ hợp tác còn hạn chế...

Tại hội thảo, các đại biểu nhận định, để phát triển kinh tế tập thể theo mô hình HTX, tổ hợp tác tại TP Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh tuyên truyền, quan tâm củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động các tổ hợp tác và HTX hiện có; vận động thành lập mới, kiện toàn ban chỉ đạo kinh tế tập thể các quận, huyện để đi vào hoạt động thực chất, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX thành phố; đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các tổ chức, nhất là các tổ chức HTX trong và ngoài nước nhằm tranh thủ các nguồn lực để phát triển; hằng năm, cần thực hiện khảo sát nhu cầu của các HTX để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên, người lao động. Các cơ quan liên quan cần chung tay tháo gỡ khó khăn về đất đai, tín dụng, đào tạo nhân lực… Các cấp ủy đảng, chính quyền cần nêu cao trách nhiệm chính trị trong chỉ đạo xây dựng mô hình HTX kiểu mới, đề cao vai trò của tổ chức Liên minh HTX, MTTQ, Hội Nông dân, các đoàn thể nhân dân, hiệp hội trong phát triển HTX.

Tin ảnh: HÙNG KHOA