Phát triển 15.000 hợp tác xã nhằm gia tăng giá trị cho hộ nông dân

Sứ mệnh của hợp tác xã trong nông nghiệp đầu vào và đầu ra đều muốn gia tăng giá trị hộ nông dân, tăng thu nhập hộ nông dân.

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98 năm 2018 của Chính phủ và Quyết định số 461 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ngày 18/8, các đại biểu cho rằng, mục tiêu phát triển 15 nghìn HTX,liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả không chỉ là chỉ tiêu về số lượng phải hoàn thành mà đây thực sự là nhu cầu cần thiết và là đòi hỏi bức thiết trong tổ chức sản xuất nông nghiệp, để cùng với các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, hộ nông dân hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Đây cũng là một trong những giải pháp then chốt thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng giá trị cao, bền vững, hội nhập, thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển. Đồng thời là nhân tố quan trọng để thúc đẩy hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu kinh tế phát triển hợp lý.

phat trien 15000 hop tac xa nham gia tang gia tri cho ho nong dan hinh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng: phát triển 15.000 hợp tác xã,liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đòi hỏi có sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và các hộ nông dân. Tái cơ cấu sản xuất thông qua hình thức liên kết, hình thành hợp tác xã kiểu mới để tăng năng lực sản xuất là con đường “an sinh kinh tế”:

“15.000 hợp tác xã phải trở thành hạt nhân để liên kết với doanh nghiệp. Từ đó, tạo thành hệ thống để đồng trục 8,6 triệu hộ nông dân cùng các hợp tác xã, các doanh nghiệp tạo chuỗi khép kín từ khu vực tổ chức sản xuất, vùng nguyên liệu, chế biến và xúc tiến thương mại, hoàn chỉnh chu trình sản xuất khép kín trên cơ sở đảm bảo mục tiêu chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp. Nếu hợp tác xã làm đúng nghĩa, tự nguyện, theo hướng thị trường, chắc chắn mô hình này sẽ trở thành thành tố quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ nông sản có vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Liên kết giúp nâng cao lợi ích của các tác nhân tham gia, đặc biệt đối với nông dân; hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, tăng quy mô sản xuất hàng hóa…

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ,ngành đến hết năm 2018 cơ bản phải thực hiện xong các nhiệm vụ được giao nhằm phát triển 15.000 hợp tác xã hiệu quả. Hoàn thành các cơ chế, chính sách để việc triển khai thực hiện được đồng bộ, thông suốt; đồng thời đề xuất bố trí, cân đối các nguồn vốn hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu rà soát để điều chỉnh, bổ sung các Nghị quyết, đề án, kế hoạch của địa phương đã ban hành phù hợp và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

“Sứ mệnh của hợp tác xã không phải là để gia tăng lợi nhuận cho hợp tác xã. Sứ mệnh của hợp tác xã trong nông nghiệp đầu vào và đầu ra đều muốn gia tăng giá trị hộ nông dân, thu nhập hộ nông dân. Đồng thời làm cho tổng GDP trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng suất khẩu trong lĩnh vực tăng lên, đó mới là đích cuối cùng. Hợp tác xã bây giờ khác với hợp tác xã kiểu cũ chỉ đánh giá hiệu quả trên cơ sở của hợp tác xã. Hợp tác xã kiểu mới ngoài hợp tác xã thì giá trị gia tăng của hộ thành viên mới là quan trọng nhất”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị trong năm 2018 hoàn thành giải thể hoặc chuyển đổi sang loại hình kinh doanh khác đối với các hợp tác xã yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày; rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX tại địa phương cho phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để thành lập mới và củng cố, phát triển hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Theo vov.vn
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể Phát triển 15.000 hợp tác xã nhằm gia tăng giá trị cho hộ nông dân