Phát huy vai trò của tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp

Tỉnh Bến Tre hiện có 67 hợp tác xã với 22.063 thành viên đang hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có 54 hợp tác xã trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và tổng hợp; 13 hợp tác xã trong lĩnh vực thủy sản và 904 tổ hợp tác.

Phát huy vai trò của tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp

Thu hoạch dưa hấu tại Tổ hợp tác trồng dưa hấu an toàn, chất lượng ở xã An Thủy, huyện Ba Tri (Bến Tre). Ảnh: HOÀI ÐỨC

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua kinh tế hợp tác ở Bến Tre vẫn còn những "điểm nghẽn" chưa được khắc phục hiệu quả như: hoạt động của một số tổ hợp tác, hợp tác xã hiệu quả còn thấp, chưa tuân thủ nguyên tắc theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; còn hạn chế và yếu trên nhiều phương diện như vốn đầu tư, ứng dụng công nghệ, trình độ, kỹ năng quản lý, khả năng liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp, nhận thức của một bộ phận cán bộ, hội viên và người dân về vai trò và tầm quan trọng của kinh tế hợp tác trong nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa chưa sâu sắc.

Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về kinh tế hợp tác có sự quan tâm chỉ đạo nhưng thực hiện chưa thường xuyên, thiếu sự phối hợp đồng bộ và sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức đoàn thể và chính quyền cơ sở. Lối tư duy về hợp tác xã kiểu cũ còn nặng nề, chưa xem tổ hợp tác, hợp tác xã hiện nay là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế hộ nông dân và là đối tác hợp tác hiệu quả của doanh nghiệp khi đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc chuyển giao ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất của các tổ hợp tác, hợp tác xã còn hạn chế, ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả hoạt động…

Qua thực tiễn hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã tại tỉnh, chúng tôi khẳng định chủ trương phát triển sản xuất theo mô hình kinh tế hợp tác gắn với chuỗi giá trị là xu hướng tất yếu, phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là tổ hợp tác, hợp tác xã là bộ phận của nền kinh tế, là một thành tố không thể thiếu trong chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, nông dân về bản chất, vị trí, vai trò của tổ hợp tác, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa công tác tuyên truyền một cách thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tiếp tục thành lập và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác dựa trên nhu cầu hợp tác tự nguyện của các thành viên, vì lợi ích của thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã và cộng đồng. Chú trọng thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp ở các vùng có các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Xây dựng mô hình hợp tác xã chuyên ngành, phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã ở các địa phương với các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và văn hóa khác nhau nhằm phát huy thế mạnh tiềm năng kinh tế của địa phương. Xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm mục tiêu tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các thành viên, trên cơ sở đó tổng kết, tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng nhiều loại hình. Vấn đề thứ hai là tổ chức, củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã theo đúng bản chất hợp tác xã, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn; phát huy vai trò làm chủ của thành viên; vận động thành viên hợp tác xã góp vốn và nâng mức vốn góp; vận động hợp tác xã thu hút thêm thành viên, hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã cùng ngành, nghề và địa bàn hoạt động để tăng tiềm lực tài chính và quy mô hoạt động của hợp tác xã.

Các mô hình kinh tế hợp tác hoạt động hiệu quả sẽ giúp ngành nông nghiệp, nông thôn ở địa phương phát triển bền vững, hài hòa được lợi ích xã hội và lợi ích kinh tế.

ÐOÀN VĂN ÐẢNH

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể Phát huy vai trò của tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp