Hơn 60% hợp tác xã hoạt động hiệu quả

 Công thương Hợp tác xã (HTX) tiếp tục phát triển trên địa bàn cả nước và đang trở thành thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, muốn phát triển bền vững, hợp tác xã phải hoạt động hiệu quả, thực chất, tránh hình thức.

Năm 2018, số lượng HTX, liên hiệp HTX và tổ hợp tác (THT) tăng từ 8,2 - 25,4% so với năm 2017. Trong đó, có 13.712 HTX nông nghiệp, tỷ lệ hoạt động có hiệu quả gần 50%, thành lập mới 1.851 HTX nông nghiệp. Tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả hơn 60%, thành lập mới 162 HTX; 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, phần lớn hoạt động có hiệu quả, thành lập mới 4 quỹ tín dụng nhân dân. Cả nước có 74 liên hiệp HTX ở 36 tỉnh, thành phố, tỷ lệ hoạt động có hiệu quả gần 50%, thành lập mới 15 liên hiệp HTX; 103.435 THT đăng ký hoạt động, tăng 7.840 THT so với năm 2017.

hon 60 hop tac xa hoat dong hieu qua
Hợp tác xã tại các địa phương đẩy mạnh khai thác lợi thế điều kiện tự nhiên - xã hội

Người dân và thành phần kinh tế hợp tác, tư nhân ở các địa phương đẩy mạnh khai thác lợi thế điều kiện tự nhiên - xã hội, sản phẩm đặc sản, ngành nghề truyền thống và chính sách hỗ trợ của nhà nước thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, khuyến nông, khuyến công để tổ chức sản xuất theo mô hình kinh tế hợp tác. HTX đang trở thành loại hình tổ chức sản xuất phổ biến, nhất là vùng khó khăn như : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên. Đến năm 2018, cả nước có 3.838 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có HTX được tổ chức lại hoặc thành lập mới, phần lớn hoạt động có hiệu quả, nhiều HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, cung ứng thực phẩm an toàn; THT, HTX trong các làng nghề tiếp tục phát triển có hiệu quả.

Năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của phần lớn HTX tăng so với năm 2017, thu nhập của HTX và thành viên tăng lên. Nhiều HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ, thành viên có lãi từ 5 - 30%; HTX hoạt động hiệu quả đạt lợi nhuận 264 triệu đồng/năm, thu nhập của lao động đạt 40 triệu đồng/người/năm. Phần lớn HTX có nhận thức và nhu cầu sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị để phát triển bền vững. Năm 2018, cả nước đã có khoảng 15% tổng số HTX nông nghiệp và hơn 60% HTX phi nông nghiệp sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Dù đạt những kết quả tích cực nhưng trên thực tế, việc thành lập mới HTX, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, có biểu hiện chạy theo số lượng, hoạt động chưa hiệu quả. Nhiều HTX còn hạn chế, quy mô nhỏ, năng lực quản trị yếu, kém, thực hiện các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp còn chạy theo lợi ích trước mắt, gặp nhiều khó khăn trong liên kết với doanh nghiệp cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm. Do đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng, vấn đề đặt ra là nâng cao nhận thức và kiến thức hoạt động của cán bộ HTX, Liên mình HTX phải phối hợp chặt, đào tạo lại…

Tại Hội nghị Phát triển kinh tế hợp tác diễn ra đầu năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và chính quyền địa phương quan tâm trực tiếp hơn, cụ thể hơn, thiết thực hơn đến sự phát triển của khu vực THT và HTX. "Cần phải xác định rõ hơn chiến lược phát triển, cụ thể hóa mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và thực sự trở thành nước công nghiệp hiện đại vào giữa thế kỷ này" - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ : Muốn phát triển bền vững, các HTX cần khắc phục hai bất cập, đó là việc buông lỏng quản lý và tính hình thức.

Nguyễn Hạnh

 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể Hơn 60% hợp tác xã hoạt động hiệu quả