Hội nghị cán bộ viên chức người lao động và hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam

Sáng ngày 20/01, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan Liên minh HTX Việt Nam để tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

alt

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng Ủy, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Cán bộ, Viên chức 2021

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam;  đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng uỷ Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch; đồng chí Phùng Khánh Toản, Chủ tịch Công đoàn; lãnh đạo VP; các Ban tham mưu; các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ các ban, đơn vị tham mưu của Liên minh HTX Việt Nam.

Năm 2020, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020 tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đoàn, Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam; Triển khai thực hiện quy chế dân chủ; Tổ chức tốt các phong trào thi đua...

Đứng trước những khó khăn trong năm 2020, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam triển khai đồng bộ và hiệu quả, cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và Chương trình công tác năm 2020 như hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng 205 đầu việc lớn; Tổ chức thành công Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, lần đầu tiên hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã thống nhất về nhiệm kỳ Đại hội; Tổ chức thành công Triển lãm thành tựu phát triển KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016-2020;

alt

Hội nghị tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021

Bên cạnh đó, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam đề xuất, kiến nghị các giải pháp đột phá với Chính phủ cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển KTTT, HTX, góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ; Hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động tập trung các nguồn lực triển khai xây dựng 65 mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; Kiện toàn tổ chức, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; có sự chuyển biến về phong cách, lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; Sự phối hợp giữa các ban, đơn vị và Liên minh HTX các tỉnh; có chuyển biến tích cực, góp phần đẩy mạnh liên kết hệ thống trong mọi hoạt động, Công tác điều hành của các ban, đơn vị tham mưu đã có sự chuyển biến; chất lượng công việc được nâng lên…

Năm 2021, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài, dự án; xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước phát động; Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu nhằm nhân rộng. Phấn đấu ít nhất có 50% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 95% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó, 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”.

alt

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021 và Hội nghị công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Triển lãm thành tựu phát triển KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020

Tại Hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan phát động thi đua tới các tập thể, cá nhân trong Cơ quan với chủ đề "Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên".

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan kêu gọi toàn thể toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động, các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan Liên minh HTX Việt Nam quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Triển lãm thành tựu phát triển KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Đây là lần đầu tiên hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thống nhất về nhiệm kỳ Đại hội; tổ chức Triển lãm quy mô, đại diện cao cho cả khu vực KTTT, HTX và hệ thống Liên minh. Đây là nền tảng, là cơ sở để toàn hệ thống thống nhất được điều lệ, nghị quyết, thể hiện tính liên kết hệ thống từ các HTX, THT đến các Liên minh HTX tỉnh, thành phố và Liên minh HTX Việt Nam...

alt

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo trao bằng khen cho 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

Đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tuyên dương sự đóng góp, cống hiến của toàn thể tập thể lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị trong hệ thống đặc biệt trong công tác tổ chức và công tác tuyên truyền.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 10 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc; 13 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. 18 tập thể, 43 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể Hội nghị cán bộ viên chức người lao động và hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam