Hệ thống văn bản

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"

Đọc thêm...

 
 

Quyết định 1804/QĐ-TTg Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Quyết định 1804/QĐ-TTg Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 1804.signed 1.pdf
 
 

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

nghi-dinh-30-2020-nd-cp-ve-cong-tac-van-thu-1 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư áp dụng từ tháng 3 năm 2020

Đọc thêm...

 
 

Thông báo số 276/TB-VPCP: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với VCA

alt Ngày 3/8/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 276/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.  

Đọc thêm...

 
 

Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

Ngày 30/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2018/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản.

Đọc thêm...

 
 

Xử lý tài sản không chia khi hợp tác xã giải thể

alt (Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản. Ảnh minh họa

Đọc thêm...

 
 

Thông tư 24/2017/TT-BTC: hướng dẫn chế độ kế toán HTX, liên hiệp HTX

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đọc thêm...

 
 

6 tiêu chí đánh giá hợp tác xã nông nghiệp

htxvanbanmau (Chinhphu.vn) – Theo Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp,  hợp tác xã nông nghiệp được đánh giá theo 6 tiêu chí.

Đọc thêm...

 
 

Sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

images785029000001 tfnn (Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đọc thêm...

 
 

Các phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

sobh-1397623017ymdagcog1 akpi (Taichinh) - Ngày 14/4/2017, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Tại Quyết định này, các phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã được quy định rõ.

Đọc thêm...

 
 

Trang 1/6

Bạn đang ở: Home Hệ thống văn bản