Tin hoạt động Nhà Trường

Khai giảng lớp tập huấn "Xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Hòa Bình

hoabinh6192 Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX, ngày 28/5/2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình tổ chức lớp tập huấn "Xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị".

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Bình Phước.

binhphuoc28619 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam. Hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bình Phước tổ chức lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Bình Phước.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại tỉnh Quảng Trị

quangtri28619 Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, sáng ngày 28/5/2019 Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị" tại khách sạn du lịch Công Đoàn – thành phố Đông Hà – Quảng Trị.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" tại Hà Tĩnh

hoabinh04191 Sáng ngày 24/4/2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh mở lớp tập huấn "Nghiệp vụ kiểm soát Hợp tác xã" cho đội ngũ cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các Hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" tại tỉnh Thái Bình

thaibinhchitich0419 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, ngày 3/4/2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với liên minh HTX tỉnh Thái Bình tổ chức khai giảng lớp tập huấn "Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các Hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế" cho đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã 4 chức danh (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán) trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đọc thêm...

 
 

Khai giảng lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh" tại tỉnh Hà Nam

hanam0419 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, ngày 2/4/2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với liên minh HTX tỉnh Hà Nam tổ chức lớp tập huấn "Lập phương án sản xuất kinh doanh" cho đội ngũ cán bộ HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đọc thêm...

 
 

Hội nghị tổng kết năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

tongket20183 Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức "Hội nghị tổng kết năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019"

Đọc thêm...

 
 

Lớp tập huấn "Tổ chức quản lý, điều hành Hợp tác xã kiểu mới" tại Bắc Ninh

banninh12181 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh tổ chức lớp tập huấn "Tổ chức quản lý, điều hành Hợp tác xã kiểu mới" cho đội ngũ cán bộ, thành viên trong các HTX tại Bắc Ninh.

Đọc thêm...

 
 

Trang 8/30

Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường