Liên minh HTX Việt Nam: Bồi dưỡng kiến thức về HTX tại Yên Thượng, Hòa Bình

Trong 2 ngày 14-15/8, tại xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về HTX.

Tham dự lớp bồi dưỡng có đại diện lãnh đạo Trung tâm Các chương trình, kinh tế xã hội; Trường Bồi dưỡng cán bộ; chuyên gia về HTX; giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam; đại diện lãnh đạo xã Yên Thượng.

alt

Quang cảnh lớp tập huấn

Xã Yên Thượng là vùng căn cứ cách mạng, có diện tích tự nhiên 1.724,46 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 63%, đất nông nghiệp chiếm 13%, đất chưa sản xuất chiếm 11%, dân số 2.598 người (dân tộc Mường chiếm 99,7%); đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới; hộ nghèo, cận nghèo chiếm 70%, thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp (16,5 triệu đồng/năm); sản xuất nông – lâm nghiệp – dịch vụ chậm phát triển do yếu kém về cơ sở hạ tầng (thủy lợi, giao thông...), lực lượng lao động có trình độ thấp, chưa thành lập các tổ hợp tác, HTX để tổ chức sản xuất; các cấp và các ngành địa phương chưa quan tâm đúng mức hỗ trợ đầu tư giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

alt

Quang cảnh lớp tập huấn

Liên minh HTX Việt Nam phối hợp Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình, đã thành lập được 02 HTX: HTX dịch vụ du lịch bản Rớm Khánh; HTX dịch vụ nông nghiệp xã Yên Thượng.

Đây là chương trình Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ xã Yên Thượng phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là phát triển KTHT, HTX.

Lớp bồi dưỡng kiến thức về HTX dành cho cán bộ và thành viên HTX; các sáng lập viên có nhu cầu thành lập HTX và một số cán bộ chủ chốt của xã, thôn bản, lãnh đạo các hội đoàn thể và các tổ chức... trên địa bản xã Yên Thượng và một số xã lân cận huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Lớp bồi dưỡng kiến thức tập trung giới thiệu các kiến thức cơ bản về tổ hợp tác, HTX; chính sách của Đảng và Nhà nước đối với THT, HTX; nhiệm vụ đối cới các ban, ngành, đoàn thể của địa phương để HTX phát triển; kiến thức cơ bản về du lịch và tổ chức hoạt động du lịch tại xã Yên Thượng; tìm hiểu tiềm năng, lợi thế phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã Yên Thượng...

Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Liên minh HTX Việt Nam: Bồi dưỡng kiến thức về HTX tại Yên Thượng, Hòa Bình