Khai giảng lớp tập huấn "Quản trị sản xuất trong hợp tác xã nông nghiệp" tại tỉnh Hà Tĩnh.

Tính đến đầu năm 2020 Hà Tĩnh hiện có 3.704 tổ hợp tác, 1.382 HTX với tổng số thành viên của các HTX đến nay là 57.087 thành viên. Doanh thu bình quân của các HTX đạt khoảng 687 triệu/HTX, lợi nhuận bình quân đạt khoảng 104 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân 36 triệu đồng/lao động/ năm.

Để hỗ trợ các HTX phát triển, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các sở, ngành tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thành lập mới HTX; tổ chức hoạt động HTX theo hướng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; tập trung xây dựng mô hình HTX kiểu mới, HTX đầu đàn ở các xã xây dựng nông thôn mới và xây dựng HTX ở những xã còn chưa có HTX. Tích cực, chủ động tham mưu, giúp việc tốt cho các Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện Hướng dẫn Tiêu chí Hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoan 2019-2020.

Từ thực tiễn xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm hàng hóa chủ lực ở Hà Tĩnh thời gian qua đã thực sự có tính lan tỏa, và các mô hình HTX kiểu mới được thành lập có quy mô lớn hơn, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm, hàng hóa. Để hỗ trợ HTX phát triển mạnh hơn nữa, Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh dã phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ của Liên minh HTX Việt Nam tổ chức lớp "Quản trị sản xuất trong HTX nông nghiệp" cho 60 HTX nông nghiệp. Học viên tham gia khóa học được truyền đạt về các nội dung: Tổng quan về quản trị sản xuất; lập kế hoạch sản xuất, Tổ chức và quản lý các yếu tố sản xuất, Tổ chức hoạt động các yếu tố sản xuât,...

Tại khóa tập huấn, các học viên cũng thẳng thắn chia sẻ tình hình hoạt động của HTX trong thời gian qua, đặc biệt là những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trên cở sở phân tích thực trạng, giảng viên Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh HTX Việt Nam gợi mở những giải pháp gỡ khó, xác định tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay.

Sau khi hoàn thành các nội dung khóa học, các học viên sẽ được đi tham quan, học tập kinh nghiệp về mô hình chăn nuôi bò liên kết, chế biến cây ăn quả có múi,... để từ đó học viên có trải nghiệm, đúc rút kinh nghiệm, vận dụng phù hợp, hiệu quả vào HTX mình. Những nội dung và kinh nghiệm này là cơ sở quan trọng giúp các HTX Hà Tĩnh chuyển biến tư duy, thay đổi cách làm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng nguồn thu.

Một số hình ảnh tại lớp học:

hatinh05201

hatinh05202

hatinh05203

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin hoạt động của Nhà Trường Khai giảng lớp tập huấn "Quản trị sản xuất trong hợp tác xã nông nghiệp" tại tỉnh Hà Tĩnh.