Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng “Sách trắng” về kinh tế tập thể và hợp tác xã

(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tiến hành xây dựng cuốn “Sách trắng” về tình hình kinh tế tập thể và HTX.

 
Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng “Sách trắng” về kinh tế tập thể và hợp tác xã
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp

Ngày 15/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Thường trực của các Ban Chỉ đạo liên quan chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Trung ương về kinh tế tập thể, sơ kết 5 năm Nghị quyết số 30-NQ/TW của Trung ương và Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp và tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2019.

Theo Phó Thủ tướng, đây là các nội dung quan trọng giúp Trung ương, Chính phủ đúc kết được những thành tựu, hạn chế trong triển khai các chính sách thời gian qua, hoạch định chính sách trong giai đoạn tới nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

“Ba nội dung này có ý nghĩa riêng biệt nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và khu vực nông thôn, miền núi. Việc tổng kết các nội dung sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng văn kiện trình Trung ương và Đại hội Đảng lần thứ XIII”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Về tổng kết 15 năm kinh tế tập thể, theo Phó Thủ tướng, hiện có trên 50% tổng số HTX hoạt động hiệu quả và cả nước đã có hơn 14.700 HTX (mục tiêu tới 2020 là cả nước có 15.000 hợp tác xã). 

“Nếu Khoán 10 đi vào kinh tế hộ đã thay đổi đời sống nông thôn nhưng bây giờ vai trò của kinh tế hộ đã tới hạn, nếu chỉ dựa vào kinh tế hộ thì động lực giải phóng sức sản xuất ở nông thôn còn hạn chế và phải dựa vào HTX kiểu mới. HTX kiểu mới không triệt tiêu kinh tế hộ mà lấy kinh tế hộ để gia tăng giá trị”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương làm rõ mô hình, tính pháp lý và cơ chế để HTX thành lập doanh nghiệp trực thuộc, giải quyết dứt điểm các vấn đề nợ khê đọng của HTX kiểu cũ, cơ chế và chế độ bảo hiểm Y tế cho cán bộ HTX...

Cũng theo ông Vương Đình Huệ, cả nước sẽ vượt 50% tổng số xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay, hoàn thành trước 1 năm so với yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng XII.

Lưu ý nhiều điểm mới trong xây dựng NTM, Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương tổng kết kỹ mô hình NTM kiểu mẫu, xây dựng NTM cấp thôn, bản, chương trình mỗi xã một sản phẩm trở thành động lực của xây dựng NTM…

Cùng với đó, nghiên cứu, bổ sung xây dựng chính sách trong bảo vệ môi trường- xử lý rác thải và chất thải, cấp nước sạch, gắn xây dựng nông thôn mới với đô thị hoá, phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM,...

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng nêu ra các vấn đề về cổ phần hoá các công ty nông lâm trường và các hình thức người dân góp vốn vào công ty này bằng quyền sử dụng đất với các mô hình phân chia lợi nhuận rất khác nhau, cần được đánh giá thấu đáo.

“Cần sớm đánh giá để xây dựng cơ chế, chính sách và dự toán kinh phí trong đầu tư công trung hạn để triển khai kịp thời ngay khi bắt đầu giai đoạn 2021- 2025”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tới nay nhiều địa phương đã hoàn thành tổng kết các Nghị quyết, Chương trình này của Trung ương và Chính phủ. 

Các Bộ này cũng đang tiến hành thực hiện tổng kết theo khu vực hay theo các nội dung thành phần của kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới và sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp để hướng tới tổng kết của cả nước.

H.Giang 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể Phó Thủ tướng đề nghị xây dựng “Sách trắng” về kinh tế tập thể và hợp tác xã