Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách phát triển KTHT, HTX

Luật HTX 2012 có 6 chính sách hỗ trợ và 2 chính sách ưu đãi chung cho HTX, Liên hiệp HTX và 5 chính sách riêng cho HTX nông nghiệp. Việc triển khai triệt để và hiệu quả các chính sách đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX phát triển.

 

 

Sự chỉ đạo tích cực của Chính phủ, trực tiếp là của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX, sự vào cuộc mãnh mẽ của các bộ, ngành và Liên minh HTX Việt Nam để triển khai chính sách, áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, qua đó giúp cho kinh tế hợp tác (KTHT), HTX giai đoạn 2013 - 2018 phát triển nhanh chóng.

Chú trọng nguồn nhân lực

Theo Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh: “Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực đã có tác động tích cực trong việc nâng cao trình độ của cán bộ, thành viên HTX. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có trình độ cao ngày càng tăng. Tính đến 31/12/2018, tỷ lệ cán bộ đạt trình độ sơ, trung cấp chiếm 46%, số cán bộ đạt trình độ cao đẳng, đại học chiếm 18%. Đây là cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho KTHT, HTX phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ hiện nay ”.

Tính đến hết năm 2018, cả nước đã tổ chức đào tạo cho 360 nghìn lượt người tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng tăng dần qua các năm (năm 2013 đạt 21.970 lượt, 2016 đạt 31.474 lượt, năm 2018 đạt 34.621 lượt người tham gia các khóa đào tạo, tập huấn). Nội dung tập trung hướng dẫn chính sách, văn bản pháp luật liên quan sản xuất phi nông nghiệp, quản trị HTX.

Đầu tư 238 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là đối tượng người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người khuyết tật với các nghề truyền thống: may, dệt, đồ gỗ mỹ nghệ, điện lạnh, sơn mài, thêu, cơ khí, mây tre đan, nhựa giả mây, đan cói... với 1.238 lớp đào tạo nghề với 35.908 học viên.

Trong giai đoạn 2013 - 2018, từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam dành trên 500 tỷ đồng thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng với tổng số trên 60 nghìn lượt học viên, trong đó tập trung chủ yếu vào các đối tượng cán bộ quản lý, kế toán của HTX.

Thông qua các khóa tập huấn, bồi dưỡng đã góp phần giúp cho cán bộ quản lý trong các HTX cải thiện về công tác tổ chức điều hành, từng bước kinh doanh hiệu quả, cải thiện chất lượng HTX yếu kém, trung bình, nâng số lượng HTX khá giỏi với mô hình HTX đa dạng, ngành nghề kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đáng chú ý, từ năm 2017, các địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm chính sách thu hút cán bộ trẻ về công tác tại HTX. Một số địa phương đã thực hiện chính sách tăng cường cán bộ chuyên môn cho HTX như: Miễn học phí cho sinh viên đại học theo các ngành kinh tế, kỹ thuật với điều kiện ra trường về làm việc cho các HTX tối thiếu 5 năm; hỗ trợ học phí cho cán bộ, thành viên, con em thành viên của HTX được cử đi học đại học, cao đẳng có cam kết về phục vụ cho HTX tối thiểu 5 năm. Đến hết năm 2018, có 24 tỉnh, thành phố triển khai thí điểm mô hình đưa 504 cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại 348 HTX.

Nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-ca-8860-9300

Mô hình hoạt động của HTX, THT đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và nhu cầu thị trường

Nhiều chính sách đồng bộ

Xác định vốn là một trong những yếu tố quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy KTHT, HTX phát triển một cách nhanh, bền vững, những năm qua, Liên minh HTX Việt Nam đã chủ động tham mưu cho Chính phủ, làm việc với các bộ, ngành và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các nguồn quỹ cho các HTX vay vốn ưu đãi.

Báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam cho thấy, dư nợ tín dụng đối với khu vực KTHT trong thời gian qua có xu hướng tăng. Năm 2018, dư nợ tín dụng đối với 1.479 HTX là 4.609 tỷ đồng, 18 Liên hiệp HTX với 825 tỷ đồng và 311 THT với 768 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2018, nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Trung ương đạt 136 tỷ đồng với 5.006 HTX được tiếp cận vốn quỹ.

Đáng chú ý, đến nay có 53/63 tỉnh đã thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, tổng số vốn điều lệ là 765 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay của Quỹ Trung ương từ khi thành lập năm 2006 đến nay là 258,7 tỷ đồng cho 110 dự án, trong đó dư nợ vay là 99,3 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay của các Quỹ địa phương từ khi thành lập đến nay là 10.437 tỷ đồng bao gồm cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, cho 5.730 lượt HTX và 607.837 lượt THT, thành viên, người lao động của HTX, dư nợ cho vay là 1.314 tỷ đồng.

Đối với các HTX thành lập mới được hỗ trợ kinh phí 5 - 20 triệu đồng/HTX. Đặc biệt Tp.HCM có chính sách hỗ trợ lên đến 100 triệu đồng/HTX. Nội dung hỗ trợ tập trung vào việc cung cấp thông tin; tư vấn, tập huấn về quy định pháp luật HTX; tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; hướng dẫn thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX theo Luật HTX 2012. Trong giai đoạn 2013 - 2018, cả nước đã hỗ trợ cho 5.038 HTX thành lập mới với tổng kinh phí là hơn 27 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách trung ương là hơn 4,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương là hơn 22 tỷ 500 triệu đồng.

Việc triển khai các chính sách một cách tối ưu, đã thúc đẩy KTHT, HTX phát triển. Đến nay, cả nước có 23.280 HTX, tăng hơn 2.068 HTX so với cùng kỳ năm 2018; 101,4 nghìn THT, tăng 587 THT so với năm 2003.

“Mô hình hoạt động của HTX, THT đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và nhu cầu thị trường. Nhiều HTX đã liên kết với các doanh nghiệp xây dựng được chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tiềm năng, nội lực của HTX được nâng lên, đặc biệt là trình độ quản lý, khoa học công nghệ, sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn”, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh cho biết.

Phạm Duy

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Bạn đang ở: Home Tin tức Tin Kinh tế tập thể Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách phát triển KTHT, HTX